streda, september 26, 2018
FINANCIE.guru
Forwardy, futures a swapy
Forwardy, futures a swapy
4.3 (86.67%) 9 votes

Forwardy, futures a swapy majú spoločných viacero vecí, ale asi tou najdôležitejšou je, že sú to deriváty, teda sú to inštrumenty finančného trhu, ktoré sú ale naviazané na iné aktívum. Takýmto aktívom môže byť mena, akcia (nie je príliš využívané), index, úroková sadzba, komodita alebo dlhopis.

Forward

Forward predstavuje dohodu medzi dvomi stranami o kúpe a predaji určitého aktíva v budúcnosti. Forward môže byť použitý ako na hedžing, tak aj špekuláciu. Je to neštandardizovaný inštrument, takže všetky jeho charakteristiky závisia na dohode oboch strán takéhoto obchodu. Podkladové aktívum, množstvo ako aj dátum doručenia aktíva môžu byť dohodnuté presne podľa požiadaviek oboch strán. Forward ako inštrument finančného trhu má svoju cenu, ktorá sa stanovuje ako súčet spotovej ceny (aktuálnej ceny na trhu) a forwardových bodov, ktoré predstavujú rizikovú prirážku. Keďže forward nie je štandardizovaný, nie je obchodovaný na žiadnej burze, ale je obchodovaný tzv. OTC (over-the-counter), alebo tiež mimoburzovo. Z tohto vyplýva, že forward má skôr podobu zmluvy medzi dvomi obchodnými partnermi ako by mal podobu všeobecného inštrumentu, ktorý je dostupný na obchodovanie pre širokú verejnosť. Práve kvôli tomu, že forwardy nie sú štandardizované a regulované, predstavujú značne rizikový inštrument. Z tejto ich povahy vyplýva, že najmä ak sa uzatvára forward na podkladové aktívum, ktoré nie je voľne obchodované, alebo je obchodované iba v malom množstve, je veľmi problematické správne určiť cenu forwardu. Ďalším rizikom je to, že pre forwardy de facto neexistuje sekundárny trh, takže nie je možné ho v prípade potreby predať niekomu ďalšiemu, ale je nutné počkať až do dátumu splatnosti.

Futures

Futures a forwardy majú veľa spoločného, v podstate sú to rovnaké inštrumenty, ktoré sa odlišujú v tom, že zatiaľ čo forward môže byť dohodnutý presne podľa požiadaviek a predstáv oboch strán obchodu, futures je štandardizovaný inštrument, ktorý ma presne stanovené parametre ako je podkladové aktívum, množstvo, dátum splatnosti, resp. doručenia. Futures sa obchodujú na špecializovaných burzách, najväčšou je CME v Chicagu. Obchodovanie na tejto burze podlieha regulácii, takže je tu nižšie riziko spojené s protistranou. Keďže futures je štandardizovaný kontrakt nie je problém uzavrieť pozíciu aj pred dátumom splatnosti. Taktiež pri futures je možné využívať pákový efekt. Veľkou výhodou futures je aj to, že vďaka tomu, že sú to štandardné inštrumenty sú vysoko likvidné a preto nie je problém kedykoľvek pozíciu otvoriť a následnej ju aj zatvoriť. Oproti forwardom sú s futures spojené aj rádovo nižšie poplatky, zatiaľ čo pri fowardoch sa zvyčajne poplatky premietajú do ceny, poplatky za obchodovanie futures sú výrazne transparentnejšie a taktiež o mnoho nižšie. Napríklad člena CME stojí otvorenie pozície futures na EURo iba 0,07 USD, pričom spread je fixný 1 bod. Keďže napríklad objem EURového kontraktu je 125,000.00 EUR sú náklady na otvorenie takejto pozície 12,57 EUR ak zarátame aj spread. Ak by sme chceli otvoriť takúto pozíciu cez forexového brokera spread by bol pravdepodobne na úrovni 2 bodov, čo by predstavovalo náklady 25 EUR. Samozrejme toto je veľmi zjednodušený príklad a keďže členstvo na CME je veľmi drahé, oplatí sa iba veľkým bankám, ktoré obchodujú tisíce kontraktov denne. Pri takomto objeme by boli spready na Forexe likvidačné. Aby bolo možné kontrakty jednoducho identifikovať bolo vytvorené názvoslovie, ktoré sa používa na označenie jednotlivých kontraktov a ich expirácií. Názov futures kontraktu tvoria 4 znaky. Prvé dva znaky označujú o aké podkladové aktívum ide, napríklad. 6E označuje kontrakty na Euro, ktoré je kótované proti americkému doláru. Ďalší znak označuje mesiac, v ktorom má daný kontrakt svoju expiráciu (deň exiperácie je špecifikovaný pre každý kontrakt osobitne, najmä tak aby tento deň nepripadol na sviatok, alebo víkend). Označenie mesiacov je nasledovné: Január…F, Február…G, Marec…H, Apríl…J, Máj…K, Jún…M, Júl…N, August…Q, September…U, Október…V, November…X, December…Z. Posledný znak označuje rok expirácie. Takže ak by sme chceli vedieť aké označenie bude mať kontrakt na Euro, ktorého expirácia je v máji tohto roku, tak si ho vieme jednoducho vyskladať ako 6EK7.

Swapy

Swap tak ako forward a futures predstavuje derivát odvodený od iného podkladového aktíva. Swap je podobne ako forward neštandardný inštrument, ktorý vzniká na základe dohody dvoch strán. Jednoducho povedané ide o výmenu určitého podkladového aktíva medzi dvomi stranami a jeho následnej opätovnej výmene. Toto sa môže udiať aj viac krát v budúcnosti. Pre jednoduchšie vysvetlenie môžem uviesť príklad menového swapu. Takýto swap je zvyčajne zložený z jednej spotovej operácie, čiže výmeny jednej meny za druhú v súčasnosti a z jednej forwardovej operácie, čiže opačnej výmeny týchto dvoch mien v budúcnosti. Takýto swap je použiteľný pre rôzne spoločnosti, ktoré potrebujú aktuálne získať určitú menu na krytie záväzkov v tejto mene, ale pritom vedia, že v súvislosti s týmito záväzkami v budúcnosti dostanú plnenie v tej istej menej. Takže teraz budú potrebovať získať napríklad USD, nato aby zaplatili svojim dodávateľom, ale v budúcnosti dostanú od svojich klientov taktiež platby v USD. Keďže firma podniká v Európskej únii a svojich zamestnancov platí v EURách nechce na účte držať zbytočne veľa USD. Zároveň si takýmto swapom zaistí, že platba od klienta bude prevedená na EURá v približne rovnakom kurze ako bola vykonaná platba jej dodávateľom.

Všetky tieto tri skupiny inštrumentov finančného trhu sú vo veľkej miere využívané na zabezpečenie sa proti riziku plynúcemu, či už z pohybov kurzov, alebo aj pohybu úrokových sadzieb, ale sú taktiež často používané na špekulácie.

Autor: Juraj Čalfa

Like this Article? Share it!

Leave A Response