utorok, október 22, 2019
FINANCIE.guru

Stock screener

Na burzách po celom svete sa obchodujú akcie tisícov spoločností, takže ako si vybrať tie správne? Odpoveďou je použitie stock screenera. Stock screener je zvyčajne internetová stránka, ktorá obsahuje základné informácie veľkom počte akcií. Tieto informácie je možné rozdeliť do troch skupín:

 1. Opisné/Základné – hovoria najmä o základných charakteristikách danej akcie a spoločnosti, ktorá túto akciu vydala. Do tejto kategórie patria charakteristiky ako Sektor/Odvetvie, v ktorom daná spoločnosť podniká, Burza na ktorej sa obchoduje akcia tejto spoločnosti, Krajina, z ktorej spoločnosť pochádza, alebo v ktorej pôsobí, Trhová kapitalizácia (hodnota všetkých akcií danej spoločnosti), alebo dividendový výnos v percentách.
 2. Fundamentálne – táto kategória obsahuje množstvo pomerových ukazovateľov, ktoré opisujú vzťah medzi cenou akcie hodnotami základných charakteristík spoločnosti. Ide napríklad o P/E, ktoré hovorí o pomere ceny akcie a výnosu na jednu akciu. Vďaka tomuto ukazovateľu je možné zistiť za ako dlho sa investícia do akcie vráti v podobe vyplatených dividend. Ak je ročná dividenda 10 USD a za akciu sme zaplatili 100 USD, potom P/E bude 10, tzn., že bude trvať 10 rokov, kým by bola cena akcie preplatená v podobe dividend. Pri tomto ukazovateli sa samozrejme neberie do úvahy možnosť rastu ceny akcie v priebehu tohto obdobia.
 3. Technické – tieto ukazovatele sú zamerané výhradne na analyzovanie ceny akcie a jej pohybu. Patria medzi ne Výkonnosť za určité obdobie, rôzne kĺzavé priemery, volatilita, alebo sledovanie rôznych útvarov/obrazcov, ktoré vykreslí pohyb ceny na grafe.

Na internete sa nachádza niekoľko stock screener-ov. Líšia sa najmä množstvom búrz, ktoré pokrývajú, informáciami, ktoré majú o jednotlivých spoločnostiach, alebo ukazovateľmi, ktoré majú implementované. Takmer každá stránka poskytujúca informácie o akciách má nejakú formu stock screenera. Jedným z najlepších a najviac používaným je stock screener Finviz. Okrem samotného stock screenera táto stránka obsahuje aj veľa ďalších štatistických dát, ktoré sú veľmi užitočné pri analýze trhu. Ďalším veľmi dobrým webom, ktorý má stock screener je Google finance. Táto stránka, ale obsahuje aj veľké množstvo ďalších informácií ako napríklad prehľadne spracované výkazy (Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Cash flow report) jednotlivých spoločností. Na oboch týchto stránkach je možné si vytvoriť aj testovacie portfólio a sledovať  jeho výkonnosť.

Ako vybrať akciu pomocou Stock screenera

Výber akcie, do ktorej chce investor investovať svoje peniaze je veľmi komplexný proces a u každého investora prebieha rôzne. Najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvňuje rozhodovanie investora je jeho sklon k riziku. Investor, ktorý je konzervatívny a nechce podstupovať riziko finančnej straty bude hľadať akcie, ktoré sa vyznačujú nízkou volatilitou a vyplácajú dividendy. Takýmito akciami sú väčšinou akcie veľkých spoločností (s vysokou trhovou kapitalizáciou), ktoré sú dobre etablované na trhu a preto aj cena ich akcie nepodlieha veľkým výkyvom. Samozrejme takýto konzervatívny investor nemôže očakávať, že jeho portfólio mu prinesie vysoké výnosy. Na druhej strane sú investori, ktorí sú ochotní podstúpiť vyššie riziko finančnej straty. Takíto investori budú hľadať akcie, ktorých cena má veľký potenciál rastu. Akcie s vysokým potenciálom rastu bývajú zvyčajne akcie spoločností, ktoré sú menšie, majú zaujímavý produkt a zatiaľ nevyplácajú dividendu. Keďže stock screener obsahuje všetky tieto informácie, môže si investor ľahko nastaviť filter, ktorý mu vyfiltruje práve tie akcie, ktoré spĺňajú jeho konkrétne kritériá.

Je zrejmé, že stock screener je užitočný nástroj na výber skupiny akcií, ktoré zodpovedajú investorovým preferenciám, bez nutnosti prechádzať akciu po akcii. V konečnom dôsledku je to ale iba taký medzi-krok, ktorým sa investor dostane k tej správnej akcii. Ak má investor zadefinované určité charakteristiky ako akcie, tak aj spoločnosti, ktorá ju vydala, môže tieto aplikovať na rôzne sektory, čím dosiahne aj dobrú mieru diverzifikácie svojho portfólia. Takýmto postupom je možné zostaviť portfólio akcií z rôznych sektorov, ktoré ale budú mať presne tie charakteristiky, ktoré si investor zadefinoval. Pri výbere správnej akcie je taktiež veľmi dôležité pozrieť sa podrobnejšie na samotnú firmu, preštudovať si jej webstránku, prípadne porovnať si jej produkt s produktmi konkurencie. Toto je samozrejme náročné a hlavne u produktov, alebo služieb, ktoré nie sú orientované na bežného spotrebiteľa je takáto analýza veľmi zdĺhavá a často krát si vyžaduje veľa štúdia, ale odmenou je dobré zostavené portfólio akcií, ktoré vie prinášať investorovi zaujímavé výnosy.

Autor: Juraj Čalfa

Like this Article? Share it!

2 komentáre

 1. Miro december 8, 2016 at 9:42 pm

  Okrem Finviz a Google Finance ešte môžete odporučiť nejaké Stock Screenery? Dik

  • Juraj Čalfa december 12, 2016 at 8:23 am

   Dobrý deň,

   ďakujem za otázku. Sú aj ďalšie stock screenery, ako napríklad na finance.yahoo.com, marketwatch.com, alebo stockfetcher.com, ale ja osobne používam Finviz, lebo podľa mňa veľmi prehľadný a obsahuje asi naviac informácií a rôznych ukazovateľov.

Leave A Response