streda, september 26, 2018
FINANCIE.guru
SNAP vstupuje na burzu
Ohodnotiť

Predtým ako je možné akciu spoločnosti obchodovať na burze cenných papierov, musí sa na burzu nejakým spôsobom dostať.  Toto sa robí tzv. IPO (Initial Public Offering) úvodnou verejnou ponukou akcií. Tejto ponuke predchádza veľmi komplexný postup, ktorý zahŕňa:

  • Ocenenie spoločnosti, ktorá chce akcie na burzu ponúknuť. Najmä v prípade start-upov ako je napríklad Facebook nemá zmysel brať do úvahy hodnotu majetku, keďže hlavnou hodnotou tejto spoločnosti sú jej potenciálne budúce príjmy a z nich plynúce zisky.
  • Výber správnej burzy. Pre slovenskú spoločnosť nemá zmysel ísť na americkú burzu, lebo ich tam nikto nepozná a zase na druhú stranu pre americkú spoločnosť nemá zmysel ísť na slovenskú burzu, lebo tu nie je dostatočná likvidita.
  • Určenie podielu spoločnosti, ktorý chcú pôvodní majitelia ponúknuť vo verejnej ponuke. Toto je veľmi dôležité aj pre budúcich investorov. Ak sa totiž pôvodný majiteľ rozhodne ponechať si viac ako 50%-tný podiel, môže to odradiť budúcich investorov, ktorí takto uvidia, že pôvodný majiteľ je síce ochotný vzdať sa časti ziskov výmenou za peniaze investorov, ale nie je ochotný sa vzdať kontroly nad spoločnosťou. Pre každého investora je ťažké investovať peniaze do spoločnosti, v ktorej by nemal aspoň malé rozhodovacie právomoci. Ak by pôvodný majiteľ ponúkol viac ako 50%, mohli by sa menší akcionári spojiť a tohto majiteľa prehlasovať.
  • Stanovenie počtu emitovaných akcií. Ak sa emituje malý počet veľmi drahých akcií, odradí to malých investorov, ak sa emituje veľký počet relatívne lacných akcií, môžu sa do investovania zapojiť aj menší investori. Emitovanie menšieho počtu drahších akcií môže byť zo strany emitujúcej spoločnosti aj zámerom. Ak chce spoločnosť, aby jej akcie vlastnili skôr veľký inštitucionálni investori, môže sa vydať touto cestou.

Emitovanie vlastných akcií je pre každú spoločnosť zaujímavým spôsobom ako získať finančné prostriedky na vlastný rozvoj. Takýto zdroj finančný prostriedkov je v krátkom časovom horizonte veľmi lacný, ale neskôr, keď sa spoločnosti začne dariť, môže sa ukázať ako veľmi drahý. Tomuto môže spoločnosť zabrániť tým, že skúpi naspäť svoje vlastné akcie. Takýto nákup sa zvyčajne robí za vyššiu cenu, aby bol pre predávajúcich atraktívny a presvedčil ich uprednostniť okamžitý zisk pred dlhodobým. Aktuálne sa pripravuje IPO spoločnosti, ktorá je tvorcom jednej z veľkých sociálnych sietí. Ide o SNAPCHAT.

Snap Inc. IPO

Snap Inc. je materskou spoločnosťou internetovej aplikácie Snapchat. Snapchat je socialnou sieťou, ktorá u nás nie je až tak rozšírená, ale jej tvorcovia tvrdia, že majú 158 miliónov užívateľov, ktorí sú aktívni na dennej báze. Toto predstavuje 3%-tný nárast oproti predchádzajúcemu kvartálu, ale tento rastový trend sa spomaľuje, čo vyvoláva obavy investorov. Keďže Snapchat ako hlavný produkt spoločnosti Snap Inc. spadá do kategórie sociálnych sieti, je vhodné porovnávať túto spoločnosť so spoločnosťami, ktoré taktiež prevádzkujú sociálne siete ako je Facebook, alebo Twitter.:

  • Keď Facebook vstupoval na burzu, existoval 8 rokov, Twitter 7 rokov a Snap existuje iba 5
  • V čase vstupu Facebooku na burzu mal Facebook 526 miliónov užívateľov s dennou aktivitou, Snapchat iba 158 miliónov
  • Facebook vykázal príjem 205 miliónov v čase, keď vstupoval na burzu. Snap vykázal stratu 170 miliónov.
  • Facebook vykázal tržby viac ako miliardu dolárov v dobe, keď vstupoval na burzu. Tržby Snapu sú aktuálne na úrovni 165,7 milióna dolárov.

Je zrejmé, že Snapchat nie je Facebook, ale aj napriek tomu môže predstavovať zaujímavú investičnú príležitosť. IPO spoločnosti Snap je naplánované na marec tohto roku a bude zaujímavé ako investori zareagujú na ponuku pôvodných majiteľov na vstup do tejto spoločnosti. Spoločnosť plánuje predajom akcií získať približne 3 miliardy dolárov pri aktuálnej hodnote spoločnosti medzi 20 až 25 miliardami, pričom nový vlastníci nebudú mať žiadne hlasovacie práva. Toto môže výrazne ovplyvniť záujem investorov o nákup týchto akcií. Konzervatívni investori by mali veľmi zvážiť nákup akcií v IPO, keďže po IPO sa zvyknú ceny akcií veľmi výrazne meniť.

Autor: Juraj Čalfa

Like this Article? Share it!

Leave A Response