utorok, október 22, 2019
FINANCIE.guru

ČSOB

CSOB logo

Československá obchodná banka – logo

Základné identifikačné údaje


Československá obchodná banka, a.s. kód banky
7500
označenie
CEKOSA
BIC/SWIFT
CEKOSKBX

O banke

Československá obchodná banka vznikla v roku 1964. Bola súčasťou Československej štátnej banky. Jej úlohou bolo zabezpečovať financovanie zahraničného obchodu a mala dohľad nad pôžičkami v zahraničných menách z medzinárodných trhov.

Po roku 1989 Československá obchodná banka rozšírila svoje služby aj pre fyzické osoby a vznikajúce podnikateľské subjekty. Zvýšením odbornej spôsobilosti zvýšila počet svojich pobočiek a rozšírila tak svoju klientsku základňu.

Privatizáciou v roku 1999 v bývalom Československu sa akcie ČSOB predali belgickej banke KBC Bank, ktorá je súčasťou KBC Group N.V.

Akciovou spoločnosťou sa ČSOB stala v roku 2008, kedy sa osamostatnila od ČSOB Praha. Prestala na slovenskom trhu pôsobiť ako pobočka zahraničnej banky a stala sa samostatným právnym subjektom na Slovensku.

Odkúpením Istrobanky v roku 2009 sa ČSOB stala štvrtou najsilnejšou bankovou inštitúciou na slovenskom trhu.

 

Bankopoistenie

V roku 2002 spoločnosť KBC dokončila rokovania so slovenskou holdingovou spoločnosťou PSIS. Odkúpila väčšinový podiel slovenskej poisťovne Ergo. Takto vznikla ČSOB Poisťovňa, ktorá do roku 2004 vystupovala pod názvom ERGO Poisťovňa. ERGO Poisťovňa sa takto stala súčasťou finančnej skupiny ČSOB a od roku 2003 banka poskytuje aj poisťovacie produkty.

ČSOB Finančná skupina

Banková inštitúcia sa postupne rozrastala a ponúkala viac a viac produktov. Snaha, mať všetky dcérske spoločnosti pod jednou strechou vyústila do vytvorenia ČSOB Finančnej skupiny.

Do tejto skupiny patria

 • ČSOB Banka ( od roku 2008 – banka so sídlom na území Slovenskej republiky) – kompletná ponuka bankových produktov pre fyzické osoby, malých a stredných podnikateľov a klientov privátneho bankovníctva
 • ČSOB Poisťovňa ( od roku 2002) – univerzálne poisťovacie služby – životné aj neživotné poistenie pre fyzické osoby, podnikateľov a veľkých firemných klientov.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa  ( od roku 2000) – stavebné sporenie s možnosťou získania štátnej prémie, stavebná úvery, medziúvery a úvery pre bytové domy
 • ČSOB Leasing –refinancovanie hnuteľného aj nehnuteľného majetku– autá, lode, lietadlá, stroje, technológie tiež aj nehnuteľnosti.
 • KBC Asset Management – vytváranie a správa podielových fondov
 • ČSOB d.s.s (od roku 2004 do roku 2011) – dôchodková správcovská spoločnosť. Akcie tejto časti spoločnosti ČSOB Finančná skupina predala v roku 2011 Poštovej banke.

KBC Group N.V

KBC Group je finančná skupina poskytujúca bankové a poistné produkty a služby. Jej hlavné sídlo je v Bruseli. Okrem Belgicka pôsobí táto skupina ešte v:

 • ČSOB – Česká republika
 • ČSOB – Slovenská republika
 • CIBANK a DZI Insurance – Bulharsko
 • K & H –  Maďarsko.
 • KCB Bank Ireland – Írsko