streda, september 26, 2018
FINANCIE.guru

Kódy bánk

Názov banky

Kód banky

Označenie

BIC/ SWIFT

BANCO COFIDIS, S.A., pobočka 8400 MAISSA 0
BKS BANK AG, pobočka zahr. banky 8420 BKSB BFKKSKBB
Citibank Europe plc, pobočka zahr. banky 8130 CITISA CITISKBA
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pob. 8050 COBASA COBASKBX
Československá obchodná banka, a.s. 7500 CEKOSA CEKOSKBX
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. 8170 CSOBSA KBSPSKBX
EXIMBANKA SR 8160 EXSR EXSKSKBX
Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky 8330 FIOZSA FIOZSKBA
ING Bank N.V., pobočka zahr. banky 7300 INGBSA  INGBSKBX
J&T BANKA, a.s., pobočka zahr. banky 8320 JTBPSA JTBPSKBA
KDB Bank Europe Ltd, pobočka zahr. 8430 KODB KODBSKBX
Komerční banka, a.s., pobočka zahr. banky 8100 KOMBSA KOMBSKBA
mBank S.A., pobočka zahr. banky 8360 BREXSA BREXSKBX
Národná banka Slovenska 0720 NBSL NBSBSKBX
Oberbank AG, pobočka zahr. banky v SR 8370 SMWRSA OBKLSKBA
OTP banka Slovensko, a.s. 5200 OTPV OTPVSKBX
Poštová banka, a.s. 6500 PABK POBNSKBA
Prima banka Slovensko, a.s. 5600 PKBA KOMASK2X
Privatbanka, a.s. 8120 BASL BSLOSK22
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 5900 PSSP PRVASKBA
Raiffeisen BANK (Tatra banka a.s., o.z.) 1100 TATR TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s. 0900 SLSP GIBASKBX
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 3000 SLZB SLZBSKBA
SBERBANK Slovensko, a.s. 3100 LUBA LUBASKBX
Štátna pokladnica 8180 SPSR SPSRSKBA
Tatra banka, a.s. 1100 TATR TATRSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 1111 UNCR UNCRSKBX
VÚB banka, a.s. 0200 SUBA SUBASKBX
Wűstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. 7930 SPVW WUSTSKBA
ZUNO BANK AG, pobočka zahr. banky 8410 ZUNO RIDBSKBX