nedeľa, august 19, 2018
FINANCIE.guru

OTP Banka Slovensko, a.s.

OTP Banka Slovensko, a.s vznikla na slovenskom trhu v roku 1992. Jej hlavným vlastníkom  je maďarská banka – OTP Bank (vlastní 97,23% akcií). V roku 2001 došlo k prevodu viac ako 69% akcií Investičnej a Rozvojovej Banky a kúpe 22,99% akcií Slovenskej poisťovne. Od tej doby OTP Bank Nyrt vlastní 99,26% akcií OTP Banka Slovensko a.s.

Prostredníctvom svojich korešpondenčných bánk pôsobí táto inštitúcia aj v zahraničí ako univerzálna banka.

OTP Banka Slovensko, a.s poskytuje finančné a bankové služby veľkým a stredným podnikom, fyzickým osobám a inštitucionálnym klientom. Je to univerzálna banka rodinného typu a preto ponuku svojich služieb a produktov prispôsobila nárokom viacerých generácií a náročnosti klientov. Svoje služby poskytuje prostredníctvom viac ako 60 – tich pobočiek rozmiestnených po celom Slovensku.

OTP Bank Nyrt je univerzálna banka retailového typu a najväčšia finančná inštitúcia v Maďarsku. Patrí do skupiny OTP Group, ktorá pôsobí v 8 –mych krajinách.

 • DSK Bank – Bulharsko
 • OTP banka Hrvatska – Chorvátsko
 • OTP Bank Romania – Rumunsko
 • OTP banka Srbija – Srbsko
 • OTP Banka Slovensko – Slovensko
 • CJSC OTP Bank – Ukrajina
 • Crnogorska komercijalna banka – Čierna hora
 • OAO OTP Bank – Rusko

Dcérske spoločnosti OTP Group

 • Merkantil Bank Rt. – spotrebiteľské úvery, financovanie vozidiel
 • Merkantil-Car Rt. – lízing motorového vozidla
 • Merkantil Bérlet Kft. – financovanie trvalého prenájmu vozidiel
 • OTP Lakástakarékpénztár Rt. – úspory a pôžičky za účelom bývania
 • OTP Jelzálogbank Rt. – hypotekárne úvery
 • OTP-Garancia Biztosító Rt. – životné a majetkové poistenie
 • OTP Alapkezelő Rt. – založenie a správa investičných fondov
 • OTP Ingatlan Alapkezelő Rt. – založenie a správa investičného fondu
 • Hungarian International Finance Ltd. – medzinárodné obchodné financovanie
 • OTP Ingatlan Rt. – výstavba, predaj nehnuteľností a služby s tým spojené
 • OTP Faktoring Követeléskezelő Rt. – faktoring, nákup pohľadávok
 • OTP Faktoring Vagyonkezelő Kft. – správa majetku,
 • OTP Pénztárszolgáltató Kft. – organizácia a administrácia penzijných pokladníc
 • OTP Országos Egészségpénztár – dobrovoľná zdravotná pokladnica

OTP Travel Kft. – organizácia a predaj zájazdov