utorok, marec 26, 2019
FINANCIE.guru

Poštová banka, a.s.

V roku 1992 vznikla Poštová banka, a.s. Svoju činnosť začala od začiatku roku 1993. Počiatky tejto inštitúcie, ale siahajú oveľa ďalej. V roku 1918 z pražskej pobočky viedenskej Poštovej sporiteľne vznikol samostatný peňažný ústav – Poštový úrad šekový. Táto inštitúcia celé roky poskytovala spoľahlivú záruku poštového platobného styku.

Významná zmena nastala v roku 2000, kedy došlo k partnerstvu medzi Poštovou bankou, a.s a Slovenskou poštou š.p.. Dlhodobá zmluva o vzájomnej spolupráci odštartovala nové začiatky v dejinách Poštovej banky, a.s.

Poštová banka, a.s je piatou najväčšou bankou na Slovensku. Má 47 pobočiek, 216 bankomatov a svoje služby poskytuje na viac ako 1500 poštách rozmiestnených na území Slovenska.

Od roku 2008 Poštová banka, a.s  výrazne rozšírila svoju skupinu.

  • Poštová poisťovňa – v roku 2008 odkúpila Poštová banka, a.s Poisťovňu TATRA, ktorá bola v roku 1945 najväčšou poisťovňou na Slovensku a opätovného vzniku sa dočkala v roku 1995. Zmena obchodného mena z Poisťovňa TATRA na Poštová poisťovňa nastala v roku 2015. Ponúka poistenie osôb, cestovné poistenie, poistenie bývania, životné poistenie a poistenie splátok hypoték.
  • DSS Poštovej banky – v roku 2011 odkúpila Poštová banka, a.s od ČSOB banky akcie dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
  • Prvá penzijná – vytváranie a spracovanie podielových fondov
  • POBA Servis – poskytovanie služieb facility managementu, správy nehnuteľností a zabezpečovanie realizácie stavebných investícií.
  • PB Finančné služby a.s – v roku 2012 sa skupina Poštovej banky rozšírila o leasingovú spoločnosť Auto Leas, a.s, ktorá sa stala jej 100%-nou dcérskou spoločnosťou. V tom istom roku sa zmenilo aj obchodné meno spoločnosti na PB Finančné služby, a.s. Momentálne táto spoločnosť ponúka aj služby finančného leasingu nie len na vozidlá, ale aj na prefinancovanie technológií, strojov, lodí a iného hnuteľného a nehnuteľného majetku.
  • SPPS, a.s – rozvoj a automatizácia transakčných finančných služieb – Western Union.