utorok, marec 26, 2019
FINANCIE.guru

Privatbanka a.s.

Privatbanka, a.s vznikla v roku 2005. Pôvodne to bola Banka Slovakia, a.s, ktorá vznikla v roku 1995 v Banskej Bystrici ako retailová banka. Pôvodným cieľom banky bola podpora malých a stredných podnikov v stredoslovenskom regióne. V roku 2003 sa jej majoritným akcionárom stala banka Meinl Bank AG (rakúska banka), ktorá zmenila orientáciu Banky Slovakia, a.s na privátnu banku poskytujúcu bankové služby pre bonitných klientov.

Od roku 2007 je jediným, 100% akcionárom tejto inštitúcie spoločnosť Penta Investment Limited, patriaca spoločnosti Penta. Hlavné zameranie banky sa nezmenilo. Privatbanka, a.s  je prvá banka na Slovensku, ktorá sa špecializuje na privátne bankovníctvo.

Privátne bankovníctvo poskytujú viaceré bankové inštitúcie.  Je to špecifický druh bankových služieb, ktorý si vyžaduje veľkú dôveru medzi klientom a bankou. Klient má k dispozícii vlastného bankára – špecializovaného poradcu, ktorý vlastne zastupuje banku v kontakte s klientom.

V Privatbanke v súčasnosti pôsobí 14 poradcov. Špecializovaný poradca ( ktorý má perfektný prehľad vo finančných produktoch ) by mal dokonale poznať svojho klienta,  jeho potreby a nároky. Na tomto základe vie pripraviť pre klienta najvhodnejšiu investičnú stratégiu na mieru.

Privatbanka v rámci privátneho bankovníctva ponúka komplexnú správu investície a individuálne produkty ( nadlimitné termínované vklady, korporátne emisie, devízové obchody, dlhopisy a bežné účty). Nakoľko ide o solventných klientov, banka okrem kompletných bankových služieb kladie veľký dôraz aj na diskrétnosť a je klientovi k dispozícii, prostredníctvom poradcu, 24 hodín denne. Miesto a čas stretnutia s poradcom si určuje samotný klient.

Okrem privátneho bankovníctva sa Privatbanka, a.s zameriava aj na korporátne a retailové bankovníctvo.

Hlavné ústredie banky je v Bratislave. Ďalšie pobočky sú v: Banská bystrica, Brezno, Dunajská Strede, Košice, Nitra, Prešov, Prievidza, Trenčín, Trnava a Žilina.

Od roku 2006 poskytuje Privatbanka, a.s svoje služby ohľadom privátneho bankovníctva aj v Českej republike v Prahe.