utorok, október 22, 2019
FINANCIE.guru

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa, logo SLSP

Inštitúcia s najdlhšou pôsobnosťou na Slovensku. V roku 1819 fungovali na našom území štyri pobočky (filiálky) Die Erste oesterreichische Spar-Casse – Bratislava, Trnava, Banská Bystrica a Levoča (v tom čase mali tieto mestá maďarské názvy). Postupom času sa transformovali na samostatné sporiteľne – Bratislava (r. 1842), Trnava (r.1844) a Košice (r.1844).

V roku 1953 vznikla z týchto pobočiek Československá štátna sporiteľňa a od roku 1969 začala pôsobiť ako samostatná časť pod názvom Slovenská štátna sporiteľňa, š.p.ú.

Rok 1989 priniesol na Slovenský trh konkurenciu. V roku 1990 získala Slovenská sporiteľňa univerzálnu bankovú licenciu. Rozšírila svoje služby aj pre podnikateľov a inštitucionálnych zákazníkov. Od roku 1994 sa inštitúcia transformovala na akciovú spoločnosť a začala pôsobiť na trhu ako Slovenská sporiteľňa, akciová spoločnosť.

V roku 2001, na základe zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank , o predaji majoritnej časti akcií, sa Slovenská sporiteľňa stala súčasťou silnej finančnej skupiny Erste Bank der oersterreichischen Sparkassen AG (jedna z najväčších spoločností poskytujúca finančné služby v strednej a východnej Európe). Pôvodný názov tejto spoločnosti bol Erste osterreichische Spar-Casse“. Slovenská sporiteľňa sa takto stala súčasťou spoločnosti, ktorá ju pred približne dvesto rokmi založila.

Slovenská sporiteľňa bola prvou bankou na Slovensku,  ktorá mohla vydávať a prijímať všetky druha kariet VISA International. V súčasnosti má aj licenciu EUROPAY International a MASTERCARD International. Ako prvá banková inštitúcia na Slovensku a druhá na svete prechádza zo systému EUROPAY International na technológiu EMV pre terminály a čipové karty.

 

Partnerské spoločnosti v Slovenskej republike

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

 

Erst Group – spoločnosti v zahraničí

Erste Bank Oesterreich

Austrian Savings Banks Group

Česká spořitelna

Erste Bank Hungary

Erste Bank Croatia

Erste Bank Serbia

Bank Comerciala Romana