utorok, október 22, 2019
FINANCIE.guru

Browsing the "Akciové trhy" Category

Dividendové-akcie - metódy obchodovania akcií

Dividendové akcie a budovanie dôchodkového portfólia

4.5 12 Tento článok je trochu iný ako predchádzajúce články. Aj napriek tomu, že v ňom budem vysvetľovať niektoré aspekty obchodovania s akciami spôsobom, ktorý by mohol naznačovať, že obchodovanie s akciami nie je rizikové, nie je to účelom tohto článku. Obraz akciových [...]

február 25, 2017 Akciové trhy
Forwardy, futures a swapy

Forwardy, futures a swapy

4.3 09 Forwardy, futures a swapy majú spoločných viacero vecí, ale asi tou najdôležitejšou je, že sú to deriváty, teda sú to inštrumenty finančného trhu, ktoré sú ale naviazané na iné aktívum. Takýmto aktívom môže byť mena, akcia (nie je príliš [...]

február 23, 2017 Akciové trhy
Hedžing ako ochrana proti riziku

Hedžing ako ochrana proti riziku

4.3 07 Hedžing je nástroj používaný pri obchodovaní na finančných trhoch slúžiaci na znižovanie, alebo dokonca úplné eliminovanie určitého druhu rizika. V praxi sú najviac využívané dva typy hedžingu. Sú nimi hedžing rizika spojeného s obchodovaním cenných papierov denominovaných v cudzích menách (FX [...]

december 12, 2016 Akciové trhy, Forex, Investovanie

Stock screener, alebo ako vybrať správnu akciu

5.0 01 Stock screener Na burzách po celom svete sa obchodujú akcie tisícov spoločností, takže ako si vybrať tie správne? Odpoveďou je použitie stock screenera. Stock screener je zvyčajne internetová stránka, ktorá obsahuje základné informácie veľkom počte akcií. Tieto informácie [...]

december 7, 2016 Akciové trhy

Základy obchodovania na akciových trhoch

5.0 01 Akcia a jej význam Ako prvé je potrebné si uvedomiť, čo to vlastne akcia je. Akcia spoločnosti predstavuje podiel ako na majetku spoločnosti, tak aj na jej záväzkoch. Okrem podielu na majetku a záväzkoch, spočíva význam akcie aj v tom, že [...]

december 4, 2016 Akciové trhy