utorok, október 22, 2019
FINANCIE.guru

Asi si pamätáte boom v deväťdesiatich rokoch, kedy po páde komunizmu na našom území vyrástli pseudopodnikatelia lákajúci formou vidiny rýchleho zárobku. Prioritou ich podnikania boli skryté podvody na ľuďoch, úžera a viacúrovňové perfídne odmeňovanie. Vtedy sa u nás začalo hovoriť aj o pojmoch, ako pyramídové hry, či Ponziho pasca. Títo ľudia nevymizli, len svoje činnosti pomenovali inak a skrývajú ich pred očami verejnosti.

Píše sa rok 2016 a stále sa dá hovoriť o podnikateľských aktivitách, ktoré nie priveľmi vzdialene pripomínajú bohatnutie Charlesa Ponziho. Ten v dvadsiatich rokoch minulého storočia umne okradol tisíce investorov.

Ponzi stavia pyramídu

Príbeh tohto „podnikateľa“ poznajú všetci finančníci. Taliansky prisťahovalec, ktorý po príchode do USA mal vo vrecku len pár dolárov zbohatol vďaka svojmu umu absenciou chrbtovej kosti a využitia nedostatočnej kontroly finančného sektoru vo vtedajšej zemi zasľúbenej.

Ponzi sa rýchlo vypracoval v bankovom sektore, kde po rýchlych zárobkoch prišli aj veľké krachy. Jeho systém viacúrovňového podnikania však v tom čase nemal obdoby a jeho podvodná podstata sa ťažko rozoznávala.  Fungovala nasledovne: Ponzi na sľub nezmerného bohatstva zárobkov zlákal prvého investora, aby vložil svoj kapitál do významného podnikateľského zámeru. Potom, tak aby o tom nevedel človek číslo jedna, presvedčil podnikateľa číslo dva o poskytnutí rovnakej finančnej podpory projektu. Ponzi prvému podnikateľovi vyplatil výnos z vkladu druhého podnikateľa a tak postupoval ďalej a ďalej podľa pyramídovej schémy. Ak sa objavili nejaké problémy a celý systém niekto z investorov prekukol, Ponzi jednoducho nechal celú pyramídu padnúť a s vkladmi prosto odišiel. Tu teda išlo o jasnú pyramídovú hru, ktorú si prevzali mnohí „hráči“ aj na Slovensku.

Skryté a zákerné lietadlo

Menia sa však pravidlá, aktéri a spôsoby akým podnikatelia chcú obalamutiť zamestnancov. Ponziho pyramídu tak napríklad vystriedali firmy, ktorých schéma časom dostala prívlastok „lietadlo“. Pyramídový princíp však nájdete i tu. V prípade modelu lietadlo ide tiež o vyplácanie výnosov investorom z vkladu nových účastníkov projektu. Ďalšie atribúty lietadla sú zahalené do rôznych kamufláží, zvládnutých prezentácii, príkladov, ktoré si často nemôžete overiť, ale znejú pravdivo. Náruživý podnikateľ vám sľúbi výnos bez rizika, podniká bez povolenia Slovenskej národnej banky a často zakrýva aj informácie o hospodárení firmy. V prípade, že je len jediný z týchto atribútov zakomponovaný do podnikateľskej činnosti tej ktorej firmy, môžete si byť istý, že pomocou nej nezbohatnete, práve naopak, môžete prísť o to, čo ste si za dlhé roky našetrili.

Pozor na investičné programy

Kto by nechcel desaťkrát znásobiť pasivny príjem každý mesiac? Takto nejak zneli rozprávky napríklad aj od investičného programu OctaPartners, ktorý tento zázrak sľuboval v dobe záporných úrokových sadzieb. Na investičné zázraky naleteli dokonca v hojnom počte i naši českí susedia a určite i množstvo Slovákov. Český denník E15 ešte pred pol rokom informoval, že do programu ľudia investovali i čiastky presahujúce 50 tisíc eur. Ako písal denník, investičné výnosy mali byť ťahané predovšetkým zhodnotením kryptovaluty OctaCoin. Čím viac analytikov sa však pustilo do posudzovania tohto typu investície, tým viac sa začali objavovať pofidérne schémy programu. Celý biznis model stál totiž na údajnom MLM systéme, teda na odmenách za predaj investičných balíkov novým záujemcom, čo pripomínalo známy „pyramídový efekt.“ Tí, ktorí na tento model naleteli sa doposiaľ žiadnych výnosov nedočkali.

Diery v serióznosti

Na Slovensku badať aj iné formy nekorektného viacúrovňového podnikania, ktoré sú ukryté aj u zväčša serióznych firiem. Mnohé poisťovne a finančne poradenské firmy napríklad využívajú formu náboru nových zamestnancov, ktorí majú napríklad do určitej lehoty poistiť svojich blízkych alebo ich zlákať do štruktúr samotnej firmy. Samozrejme, po určitom období väčšina nových zamestnancov odíde. Po nejakom období firma tento náborový proces opakuje a v pravidelných obdobiach dochádza k tejto fluktuácii zamestnancov. Novým pracovníkom pritom nasľubuje školenia, či kariérny rast, ale popri tomu dostávajú úlohy, ktoré sú, z najmä časového hľadiska,  nesplniteľné(poistiť určitý počet klientov do daného obdobia a pod.)

Obrana proti podobným nekorektným postupom sa môže javiť bezvýchodiskovo. Ak však zbystríte pozornosť, budete sa držať spomínaných faktov a odmyslíte si náborové superlatívy, ktoré z radosťou vypúšťajú z úst podvodníci, nemali by ste sa spáliť. Obozretnosť ale nevypínajte ani u firiem, ktoré si už dokázali za čas strávený na trhu vybudovať väčšie renomé.

Like this Article? Share it!

Leave A Response