streda, september 26, 2018
FINANCIE.guru
Hedžing ako ochrana proti riziku
Hedžing ako ochrana proti riziku
4.3 (85.71%) 7 votes

Hedžing je nástroj používaný pri obchodovaní na finančných trhoch slúžiaci na znižovanie, alebo dokonca úplné eliminovanie určitého druhu rizika. V praxi sú najviac využívané dva typy hedžingu. Sú nimi hedžing rizika spojeného s obchodovaním cenných papierov denominovaných v cudzích menách (FX hedging) a hedžing aktívami (tzv. Equity hedging). Mnoho najmä rizikovejších investorov vníma hedžing ako niečo zbytočné a riziká, ktoré by mali použitím hedžingu znižovať vnímajú ako súčasť investovania. V konečnom dôsledku je hedžing vlastne takou dvoj-sečnou zbraňou, lebo keďže má slúžiť ako ochrana proti nepredvídateľným udalostiam, tak aj konečný efekt týchto udalostí na portfólio je nepredvídateľný. Z tohto vyplýva, že hedžing môže síce na jednej strane ochrániť investora od straty, ale zároveň ho na druhej strane môže pripraviť o dodatočný zisk. Použitie hedžingu je vždy na zvážení konkrétneho investora a záleží od jeho rizikového profilu. Veľkou výhodou hedžingu je možnosť zahedžovať iba časť portfólia a tak nastaviť presne takú mieru rizika akú si investor predstavuje.

FX hedžing

Úlohou hedžingu rizika spojeného s obchodovaním cenných papierov denominovaných v cudzej mene je ochrániť investora od straty vzniknutej pohybom kurzov cudzích mien. Predstavme si situáciu, že investor, ktorý žije v niektorej z krajín Eurozóny, čiže väčšina jeho životných nákladov je platených v EURách zainvestuje svoje eurové úspory do akcií denominovaných v amerických dolároch. V takomto prípade je nutné zameniť investorove eurá na americké doláre a až za tieto nakúpiť vybrané akcie. V tomto prípade riziko vzniká z rozdielneho kurzu, ktorý bude použitý pri nákupe akcií a kurzu, ktorý sa použije pri priebežnom oceňovaní portfólia, alebo kurzu, ktorý bude použitý pri konverzii peňažných prostriedkov získaných z predaja týchto akcií. Ako bolo spomenuté v úvode, hedžing je dvoj-sečná zbraň a je zrejmé, že kurz Eura voči americkému doláru sa môže vyvíjať ako v neprospech investora, tak aj v jeho prospech. Ak sa však investor rozhodne, že nechce aby mal pohyb kurzu týchto dvoch mien akýkoľvek vplyv na vývoj výkonnosti jeho portfólia mal by určite použiť FX hedžing na celé svoje portfólio.

FX hedžing je určite pojem, ktorý by mal poznať každý aj začínajúci investor, keďže riziko spojené s pohybom kurzov cudzích mien môže mať veľmi výrazný vplyv na výkonnosť celého portfólia. Hoci FX hedžing aj hedžing aktívami majú rovnakú úlohu a to chrániť pred rizikami, sú to dve odlišné témy a preto je Hedžingu aktívami venovaný samostatný článok.

Autor: Juraj Čalfa

Like this Article? Share it!

Leave A Response