streda, september 26, 2018
FINANCIE.guru

Prečo technická analýza (ne)funguje? 1.časť

Prečo technická analýza nefunguje
Prečo technická analýza (ne)funguje? 1.časť
5 (100%) 6 votes

Väčšina obchodníkov na Forexe (vrátane mňa) využíva na predvídanie budúcich pohybov cien technickú analýzu. Robíme tak preto, lebo veríme, že technická analýza nám zaručí lepšie výsledky a zaberie nám menej času, ako keby sme mali skúmať a analyzovať fundamenty každej meny zvlášť. Naučili sme sa niekoľko základných pravidiel, ako napríklad, že cena sa pohybuje v trendoch, odráža sa od úrovní supportov a rezistancií, alebo že po vytvorení určitých sviečkových formácií sa cena pohne silne jedným alebo druhým smerom. Naučili sme sa pravidlá, avšak väčšina z nás nikdy neskúmala, ako a prečo tieto pravidlá vôbec vznikli.

Skúsme si teda položiť najťažšiu otázku, akú si technik môže položiť: Prečo by mala technická analýza fungovať? Odpoveď nie je úplne jednoznačná, ale v tomto dvojdielnom článku sa skúsime bližšie pozrieť na niektoré metódy technickej analýzy a logicky si odvodíme, prečo tieto metódy fungujú. Pozrieme sa však aj na druhú stranu mince a uvedieme si niekoľko logických argumentov, ktoré zdôvodňujú, prečo technická analýza v dlhšom období nefunguje.

Prečo by mala technická analýza fungovať?

Nie je veľmi prekvapujúce, že väčšina obchodníkov, ktorí sa považujú za technických analytikov, nevie na túto otázku odpovedať. Uspokoja sa s vysvetlením, že história skrátka má vo zvyku sa opakovať. Pre týchto obchodníkov prinášam vysvetlenie aspoň dvoch základných metód technickej analýzy, ktorými sú obchodovanie podľa smeru trendu a podľa úrovní supportov a rezistancií.

Trendy

Obchodovanie v smere trendu patrí medzi najobľúbenejšie. Obchodníci sa zameriavajú na vyhľadávanie dlhodobých trendov a následne otvárajú obchody v jeho smere, nakoľko existuje veľká pravdepodobnosť, že rastový alebo klesajúci trend bude ešte nejaký čas pokračovať. Prečo ale tomu tak je? Inštinkt davu podľa davovej psychológie núti trendy k pokračovaniu. Keď obchodník vidí, že cena určitého menového páru klesá alebo stúpa, má chuť sa pridať a podieľať sa na tomto silnom pohybe. Samotný rast ceny pomáha kŕmiť nadšenie. Každý silný rast/pokles podnecuje chuť a v investoroch vyvoláva očakávanie ďalšieho rastu/poklesu.

Úrovne supportu a rezistancie

Teória úrovní podpory a odporu je založená na základe, že investori majú škaredý zvyk pamätať si, koľko za určité aktívum zaplatili alebo koľko by si priali zaplatiť. Predpokladajme napríklad, že pár EURUSD sa nachádza na úrovni 1.150. Veríme, že pár bude stúpať a tak otvoríme dlhú pozíciu. Bohužiaľ náš odhad sa ukáže ako nesprávny a kurz klesne na úroveň 1.145, čo pre nás znamená, že máme nerealizovanú stratu vo výške 50 pips. Obchod samozrejme nechceme ukončiť v strate a tak nás naša psychika núti držať takéto obchody otvorené s vierou, že cena sa vráti na pôvodnú úroveň 1.150 a my budeme môcť uzavrieť obchod prinajhoršom na nule. Cena 1.150 sa tak stane úrovňou rezistancie, pretože akonáhle sa cena priblíži k tejto úrovni, tak my (a rovnako aj mnoho ďalších obchodníkov) uzavrieme svoje dlhé pozície, čím vlastne opäť dôjde k poklesu ceny. Zakaždým, keď sa dosiahne táto oblasť rezistancie a cena menového páru klesne, bude ťažšie túto úroveň prekonať, pretože viac obchodníkov nadobudne dojem, že trh alebo tento konkrétny pár nemôže nad ňu stúpnuť.

Podobné argumenty podporujú názor úrovne supportu. Podľa teórie platí, že mnohí investori, ktorým sa nepodarilo nakúpiť keď sa cena pohybovala na relatívne nízkej úrovni, budú mať v okamihu, až ceny porastú, pocit, že si nechali ujsť vlak. Takíto investori pravdepodobne využijú príležitosť k nákupu, akonáhle ceny klesnú na pôvodnú nízku úroveň.

Tiež všetci vieme, že po prekonaní úrovne rezistancie/(supportu) sa táto úroveň zmení na support/(rezistanciu). Aj táto skutočnosť má logické odôvodnenie. Vráťme sa k nášmu pôvodnému príkladu s otvorením dlhej pozície na EURUSD pri cene 1.150 a predpokladajme, že cena sa párkrát od tejto úrovne odrazila a vytvorila silnú rezistanciu. Obchodníci teda prirodzene na úrovni 1.150 otvárajú krátke pozície alebo uzatvárajú svoje dlhé pozície, nakoľko veria, že cena túto oblasť neprerazí. Keď však dôjde k prierazu rezistancie smerom nahor, tak obchodníci, ktorí otvorili na úrovni 1.150 krátke pozície budú mať stratu a opäť budú čakať na návrat ceny k tejto hladine, aby mohli obchod uzavrieť aspoň na nule. Na druhú stranu tí obchodníci, ktorí svoje dlhé pozície uzavreli na 1.150 a potom sledovali vzostup ceny, sa budú snažiť nakúpiť danú menu späť, pokiaľ ju môžu získať znova za cenu, za ktorú ju predali. V konečnom dôsledku teda budú investori na cene 1.150 otvárať dlhé pozície a uzatvárať svoje krátke pozície, čím sa táto úroveň stane rezistanciou.

Príklady, ktoré sme si popísali, veľmi jednoducho vysvetľujú, prečo technická analýza v týchto situáciách funguje. Mnoho odborníkov však hlása, že technická analýza v dlhom období fungovať nemôže, čo dokazujú niekoľkými presvedčivými argumentami. V ďalšom článku sa preto pozrieme práve na tieto argumenty a popíšeme si niekoľko logických príkladov, ktoré ich názory podporujú.

Like this Article? Share it!

Leave A Response