streda, september 26, 2018
FINANCIE.guru
Inside Bar stratégia (forex) Graf AUD/USD
Stratégia „Inside Bar“
5 (100%) 2 votes

Pokiaľ obchodujete na forexe a chcete dlhodobo dosahovať úspech, tak jednou z najdôležitejších vecí, ktoré musíte urobiť, je mať obchodnú stratégiu. Nestačí však len zopár všeobecných pravidiel, ktoré si na začiatku poviete a budete dodržiavať. To nie je obchodná stratégia. Mám na mysli veľmi konkrétnu stratégiu, s presne definovanými a na papieri napísanými pravidlami. Vaša stratégia musí obsahovať presné pravidlá pre vstup do obchodu a aj pre výstup z neho.

V tejto sérii článkov vám budem pravidelne prinášať kvalitné obchodné stratégie založené na reálnych a logických základoch.  Avšak pozor! Neposkytnem vám konkrétne pravidlá pre vstupy a výstupy do/z obchodov. Poskytnem vám niečo lepšie: návod na to, ako si vytvoriť vlastné pravidlá, ktoré budú najviac vyhovovať vášmu obchodnému štýlu.

V dnešnom článku si predstavíme stratégiu prierazu Inside Barov. Prvýkrát som sa o tejto stratégii dočítal v knihe od svetoznámej traderky Kathy Lien, s názvom „FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie“. Túto stratégiu som sám dlhšiu dobu obchodoval a so správnym nastavením mi prinášala veľmi dobré výsledky.

Stratégia Inside Bar

Stratégia Inside Bar, inak nazývaná aj využitie prierazov vnútornej sviečky, je založená na sledovaní zmien volatility. Je to veľmi jednoduchá stratégia, ktorá nevyužíva žiadne technické indikátory a jediné, čo stačí, je pozorné sledovanie sviečkového grafu.

Vnútorná sviečka je definovaná ako sviečka, ktorej rozsah cien je obsiahnutý v rozsahu cien predchádzajúcej sviečky, čiže inými slovami, jej maximum a minimum nepresiahnu extrémy predchádzajúcej sviečky. Ako signál pre našu stratégiu budú slúžiť aspoň dve takéto nasledujúce sviečky. Čím viac je takýchto vnútorných sviečok, tým považujeme signál za kvalitnejší a tým prudší nárast volatility môžeme očakávať. Tento typ stratégie môže byť využitý na všetkých časových rámcoch, avšak na nízkych timeframoch dochádza k častým falošným signálom a preto odporúčam voliť skôr vyššie časové rámce (D1 a viac).

Pravidlá stratégie:

Pravidlá pre vstup do long pozície

  1. Vyhľadáme menový pár, kde bol rozsah celého dňa obsiahnutý v rozsahu predchádzajúceho dňa aspoň po dobu dvoch dní za sebou
  2. Nakupujeme niekoľko pipov nad maximom predchádzajúcej sviečky
  3. Umiestníme objednávku stop and reverse na dvojnásobok pozície niekoľko pipov pod minimum najbližšej vnútornej sviečky
  4. Zisk vyberáme najskôr po dosiahnutí zisku, ktorý sa rovná veľkosti riskovanej čiastky

 

Pravidlá pre vstup do short pozície

  1. Vyhľadáme menový pár, kde bol rozsah celého dňa obsiahnutý v rozsahu predchádzajúceho dňa aspoň po dobu dvoch dní za sebou
  2. Nakupujeme niekoľko pipov pod minimom predchádzajúcej sviečky
  3. Umiestníme objednávku stop and reverse na dvojnásobok pozície niekoľko pipov nad maximom najbližšej vnútornej sviečky
  4. Zisk vyberáme najskôr po dosiahnutí zisku, ktorý sa rovná veľkosti riskovanej čiastky

 

Pre zvýšenie pravdepodobnosti úspechu môžete obchodovať len tie inside bary, ktoré sa vytvorili na významných úrovniach. Máme na mysli napríklad úrovne supportu a rezistancie, Fibonacciho úrovne alebo po vytvorení signálu vášho obľúbeného indikátora.

Graf - Inside bar (forex stratégia)

Graf – Inside bar strategia pre menový pár EUR/USD

Na prvom obrázku môžeme vidieť potenciálny obchod zo začiatku júna 2017 na páre EUR/USD na D1 timeframe. 5. júna sa vytvorila sviečka, ktorej celkový rozsah pohybu bol obsiahnutý v rozsahu predošlej sviečky, resp. jej maximum a minimum neprerazili maximum a minimum predošlej sviece. Ďalší deň sa vytvorila ešte menšia svieca s ešte menším rozsahom dňa. V tomto momente by sme zadávali čakajúce objednávky (buy stop a sell stop) nad maximum a pod minimum tejto poslednej sviece. Vidíme, že o deň neskôr cena prerazila minimum našej sviece, čo by aktivovalo čakajúcu objednávku na krátku pozíciu. Ak by sme umiestnili take profit do vzdialenosti rovnakej ako stop loss, o dva dni neskôr by uzavreli sme pozíciu so ziskom cca 45 pips.

Inside Bar stratégia (forex) Graf AUD/USD

Graf – Inside bar strategia pre menový pár AUD/USD

Na ďalšom obrázku môžeme vidieť veľmi podobnú situáciu na páre AUD/USD zo dňa 19. júna 2017. V tomto prípade sa nám vytvorili až 3 inside bary, čím sa signál považuje za kvalitnejší. Ak by sme opäť volili take profit na rovnakej vzdialenosti ako stop loss, uzavreli by sme pozíciu o 3 dni neskôr so ziskom 46 pips

 

Inside Bar stratégia - obchod USD/JPY, timeframe H4

Graf – Inside bar strategia pre menový pár USD/JPY

 

V treťom príklade vidíme obchod z 28.4.2017 na páre USD/JPY, timeframe H4. Po vytvorení dvoch inside barov by sme umiestnili čakajúce objednávky pod minimum a nad maximum poslednej sviece. Najskôr by sa otvorila krátka pozícia, ktorá by ale skončila v strate. V tom istom momente by sa ale otvorila dlhá pozícia s dvojnásobným objemom, ktorá by ďalší deň uzavrela v zisku. Samozrejme, take profit by ste mohli cieliť aj na vyššie úrovne a využiť tým potenciál vznikajúceho rastúceho trendu.

Ukážkové obchody zobrazujú obchodovanie tejto stratégie pri veľmi jednoduchých nastaveniach, kedy obchody otvárame ihneď po prerazení maxima alebo minima predošlej sviece a pri cielenia take profitu do vzdialenosti rovnakej, ako je stop loss. Tieto pravidlá si však môžete upraviť tak, aby vám čo najviac vyhovovali a aby ste dosahovali čo najlepšie výsledky. Môžete napríklad otvárať obchody až 5-10 pips nad/pod maximom/minimom predchádzajúcej sviece a profit uzatvárať až na úrovni, kde zisk sa rovná až dvoj-troj násobku riskovanej čiastky. Rovnako sa môžete rozhodnúť, že obchod budete otvárať iba na druhý smer prierazu inside baru. Pravdepodobne pri historickom testovaní zistíte, že táto stratégia funguje na niektorých menových pároch lepšie ako na iných a všade vyžaduje mierne odlišné nastavenie. O tom, ako stratégiu testovať na historických dátach, ako nájsť optimálne nastavenie a definovať presné vstupy a výstupy z obchodov si povieme v nasledujúcom článku.

Like this Article? Share it!

Leave A Response