streda, september 26, 2018
FINANCIE.guru
Investičné zlato
Investičné zlato a striebro
5 (100%) 2 votes

V oblasti investovania sa okrem cenných papierov čoraz častejšie upriamuje pozornosť na komodity alebo reality. Nevýhodou týchto investičných artiklov je, že ich hodnota podlieha hospodárskemu cyklu. Zlá ekonomická situácia zvyšuje ponuku, čo znamená pokles ceny. V tejto oblasti sa vyníma zlato a striebro, ktoré naopak chráni peniaze pred infláciou a v čase krízy sa dopyt po nich zvyčajne zvyšuje, čo znamená nárast ceny.

Zlato a striebro poznáme už stáročia. Ich použitie iba v šperkárstve bolo dávno prekonané. V súčasnosti sa zreteľ kladie aj na fyzikálne vlastnosti tohto kovu. Zlato nekoroduje, ani nepodlieha opotrebovaniu. Práve preto v súčasnosti k ich funkčným vlastnostiam pribudli ďalšie. Zlato využívame v priemyselných odvetviach ako podstatný element určitých výrobkov, ako rezervy v centrálnych bankách a iných inštitúciách alebo ako investičný artikel. Vzhľadom na svoju vysokú hustotu dokáže v malom objeme koncentrovať značnú hodnotu. Podľa štatistík Svetovej rady pre zlato celkový dopyt po zlate rastie. Prekvapujúce je, že v tomto roku je najväčší záujem práve o investičné zlato. V oblasti šperkárstva a technológii dopyt po zlate klesá. Trh signalizuje nákup. Rovnaké výsledky dosahuje aj striebro, pri ktorom sa stupňuje predovšetkým predaj mincí.

Výhody – verzus nevýhody

Každý investor pri rozhodovaní o svojej investícii, či už krátkodobej alebo dlhodobej, zvažuje výhody a nevýhody danej investície. Ak reálne uvažujete o investovaní do zlata alebo striebra, za kľúčové výhody možno považovať:

 • oslobodenie od dane z pridanej hodnoty v prípade zlata (Zákon č. 222/2004 o DPH, § 67 Osobitná úprava uplatňovania dane pri investičnom zlate),
 • históriou overená investícia – tradičná forma,
 • kvalitná ochrana kapitálu v krízových časoch,
 • dobrá likvidita,
 • vysoká bezpečnosť investície z obchodného hľadiska (nepodlieha vysokému obchodnému riziku z dlhodobého hľadiska),
 • investícia nepodlieha inflácii (primeraná stabilita),
 • hodnota zlata a striebra je ekonomicky nezávislá od vývoja ekonomík jednotlivých krajín alebo ich mien,
 • trvanlivosť,
 • ľahké skladovanie.

Ako nevýhody v porovnaní s inými formami investície možno vnímať:

 • majiteľovi neposkytuje vlastníctvo zlata a striebra žiadne dividendy,
 • v prípade fyzickej držby vystupuje do popredia možnosť straty alebo krádeže.

V rámci hodnotenia finančnej investície je dôležitá aj položka súvisiaca s nákladmi na obstaranie. Pri zlate a striebre môžu transakčné a sprostredkovateľské poplatky predstavovať aj výhodu aj nevýhodu v porovnaní s inými formami investícií. Dôležité je, o akú formu vlastníctva máme záujem. Pri fyzickej forme vystupujú náklady na dodanie, poistenie prípadnú úschovu, správu. Bežná marža pri kúpe fyzického zlata je na úrovni 0,5 – 3,5 % a pri striebre ide o 3 – 8 %, pričom k striebru je potrebné započítať aj DPH. Tu platí: čím väčšie množstvo nákupu, tým menšia marža. Pri nefyzickej forme vystupujú poplatky sprostredkovateľom. V niektorých prípadoch sprostredkovatelia vyžadujú iba ročný poplatok, ale sú na trhu spoločnosti vyžadujúce aj vstupný poplatok.

Historický a aktuálny vývoj cien

Ak sa pozeráme na zlato a striebro ako investičný artikel, je dôležité zhodnotiť vývoj cien z dlhodobého alebo krátkodobého hľadiska vzhľadom na naše investičné plány. Vývoj cien zlata od roku 2006 do roku 2012 rástol. V roku 2013 bol zaznamenaný trvalý pokles. V súčasnosti cena zlata osciluje okolo úrovne 1 100 eur za obchodnú jednotku trójsku uncu. V každom prípade dopyt po zlate v roku 2016 stúpa a je o neho záujem.

Pýtate sa prečo? Cena cenných papierov, nehnuteľností a komodít stúpa, čo nahráva zlatu. Okrem toho je tu politický vplyv – brexit, terorizmus, vojnový konflikt v Sýrii, ktoré znamenajú pre investorov neistotu. Preto mnohí zvážili súčasnú spoločenskú a politickú situáciu vrátane ďalších faktorov na finančnom trhu a rozhodli sa vložiť svoje zdroje do zlata. Dopyt po zlate vyjadruje určitú úroveň neistoty a rizika v ľuďoch.

Vývoj cien zlata v EUR za trojskú uncu za sledované obdobie 2006 – 2016

Vývoj cien zlata v EUR za trojskú uncu za sledované obdobie 2006 – 2016 , zdroj: www.kurzy.cz

Striebro má veľmi podobné tendencie rastu a poklesu ceny. Rovnako ako zlato od roku 2006 do roku 2012 rástlo. Postupne hodnota striebra klesala až po súčasnosť, kedy reálna hodnota obchodnej jednotky osciluje v cenovom rozpätí od 13 – 18 eur v priebehu roka 2016.

Vývoj cien striebra za sledované obdobie 2006 – 2016 v EUR za trojskú uncu

Vývoj cien striebra za sledované obdobie 2006 – 2016 v EUR za trojskú uncu , zdroj: www.kurzy.cz

Zlato a striebro dosiahlo svoj vrchol v čase svetovej hospodárskej krízy. Práve hmotné investície sú v časoch ekonomických kríz a prasknutí bublín tou najžiadanejšou investíciou.

Kde a ako kúpiť?

V súčasnosti je k dispozícii i široký okruh spoločností, ktorých investičné zlato a striebro je súčasťou ponukového portfólia. V tejto oblasti pôsobia banky, súkromné firmy, internetové obchody ako aj jednotlivci – obchodníci. Ak pozeráme na zlato a striebro ako na možnú investíciu, je vhodné riešiť obchody s overenými subjektmi. V ponuke sú zlaté a strieborné tehly, odliatky, mince, prípadne šperky vo fyzickej forme investície. V nefyzickej forme v podobe cenných papierov, účasťou v investičných fondoch alebo podielových fondoch, ktoré sa orientujú na zlato a striebro. Okrem toho investovanie do zlata je možné aj formou zlatých účtov, digitálneho zlata, zlatých certifikátov alebo GEFTs (Gold Exchange Traded Funds). Ďalej odporúčame v prípade uprednostnenia fyzickej formy zlata a striebra nákup z overených ťažných rafinérií a známych mincovní (rakúska, americká, švajčiarska, kanadská).

Dôležité je tiež zhodnotiť, či je cieľom investora dlhodobá alebo krátkodobá investícia. Pri krátkodobých investíciách ide o špekulácie so zlatom (lacno nakúpiť a draho predať). V prípade dlhodobých investícií je zlato a striebro zdrojom úschovy hodnoty, ochráni peniaze pred znehodnotením. Odborníci odporúčajú nákup fyzického zlata v prípade dlhodobej investície, avšak očakáva sa aspoň 5-ročná investícia.

Investovanie do komodít vzácnych kovov je vhodné najmä do investičného portfólia investora, ktorý hľadá optimálnu diverzifikáciu investičného rizika. Odporúčania vybraných odborníkov sa pohybujú na úrovni 5 – 15 % investícií. Je vhodnou investíciou pre tých, ktorí hľadajú dlhodobú investíciu, so zreteľom uchovať hodnotu majetku naprieč času.

 

 

 

Like this Article? Share it!

Leave A Response