utorok, október 22, 2019
FINANCIE.guru

Presne predpovedať budúci pohyb určitého aktíva a tým pádom najvhodnejšiu dobu na nákup alebo predaj je to, o čo sa investori snažia predovšetkým. Pátranie po zlatom vajci rodí množstvo metód siahajúcich od vedeckých postupov až po okultné vedy. Nájdu sa ľudia, ktorí stanovujú budúce ceny aktív meraním slnečných škvŕn alebo sledovaním fáz mesiaca. Väčšina z nás však volí medzi dvoma metódami, technickou a fundamentálnou analýzou.

Technická analýza spočíva v skúmaní minulých cien a v interpretovaní burzových grafov. Základným predpokladom technickej analýzy je, že história sa opakuje. Analytici sa na základe skúmania minulého chovania investorov snažia odhadnúť, ako sa tento dav zachová v budúcnosti pri podobných situáciách. Vnútorná hodnota aktíva je v tomto prípade nepodstatná, dôležitá je iba tzv. psychologická hodnota, teda hodnota, ktorá sa odvíja od davového chovania investorov. Známy ekonóm, John M. Keynes raz napísal: „Nie je rozumné platiť 25 za investíciu, o ktorej veríte, že jej možný zisk vychádza z hodnoty 30, pokiaľ sa zároveň domnievate, že na trhu bude mať za tri mesiace hodnotu 20.“

Keynes tiež prirovnal hru na burze k súťaži krásy v novinách, kde ľudia majú vybrať zo stoviek fotografií šesť najkrajších tvárí. Cenu potom dostane osoba, ktorej výber najviac zodpovedá výberu ostatných. Inteligentný hráč vie, že pre získanie ceny nie je dôležitý jeho názor na krásu. Oveľa dôležitejšie je predpovedať, ktoré tváre sa asi budú páčiť ostatným hráčom a vybrať práve tie. Pre skomplikovanie môžeme očakávať, že podobne rozmýšľajú aj ostatní účastníci. Preto už nie je optimálne predvídať ani to, ktoré tváre sa najviac páčia ostatným, ale skôr to, aký je pravdepodobný priemerný názor na to, aký bude priemerný názor. Vidíte tú podobnosť s trhom? Podľa technickej analýzy cenu určitého aktíva neurčuje jeho skutočná hodnota, ale skôr záujem ostatných investorov o toto aktívum. Pre dosiahnutie zisku teda nebudeme hľadať aktívum, ktoré je najviac podhodnotené alebo nadhodnotené ale budeme hľadať aktívum, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou budú ostatní obchodníci nakupovať alebo predávať.

Technickí analytici využívajú k predpovedi budúcich cien mnohé indikátory, úrovne podpory a odporu, trendové čiary alebo sviečkové formácie. Dôležité úrovne a indikátory si technici zakresľujú do grafov a na ich základe sa snažia odhadnúť, ktorým smerom sa bude cena uberať.

Analytici využívajúci fundamentálnu analýzu veria, že trh sa chová z 90% logicky a psychologický faktor tvorí iba 10%. Stúpenci tejto analýzy veria, že každé aktívum má určitú vnútornú hodnotu, ktorú možno stanoviť pomocou dôkladnej analýzy. V prípade, že trhové ceny klesajú pod vnútornú, pevnú hodnotu aktíva, vzniká príležitosť na nákup, pretože skôr či neskôr musí podľa teórie pevného základu dôjsť k napraveniu tohoto výkyvu a teda k nárastu ceny aktíva.

Na forexovom trhu fundamentálni analytici sledujú správy o ekonomike krajín a na základe toho sa rozhodujú, ktoré meny kúpiť a ktoré predať. Dôkladne sledujú rokovania centrálnych bánk o úrokových sadzbách, vyhlasovanie správ o HDP, inflácii, nezamestnanosti, alebo trhu nehnuteľností. Analytici kombinujú všetky tieto informácie pre posúdenie súčasnej a budúcej výkonnosti. To vyžaduje veľké množstvo práce a dôkladnej analýzy, pretože neexistuje žiadna jednotná množina názorov, ktorými by sa fundamentálna analýza riadila. Traderi využívajúci fundamentálnu analýzu musia neustále držať krok so správami a vyhláseniami, ktoré môžu indikovať potenciálne zmeny v ekonomickom, sociálnom a politickom prostredí.

Je lepšia technická alebo fundamentálna analýza?

Medzi fundamentálnou a technickou analýzou sa vedie dlhodobá bitka, ktorá ani po mnohých rokoch stále nemá víťaza ani porazeného. Väčšina traderov sa zameriava skôr na technickú analýzu, pretože tá nevyžaduje toľko hodín štúdia. Technickí analytici dokážu sledovať mnoho mien súčasne, zatiaľ čo fundamentálni analytici, vzhľadom na ohromné množstvo dát na trhu, sa musia skôr špecializovať na úzku skupinu menových párov. Technická analýza funguje dobre, pretože menový trh má tendenciu vytvárať silné trendy. Akonáhle je technická analýza zvládnutá, môže byť použitá rovnako ľahko na akýkoľvek časový rámec alebo obchodovanú menu.

Je samozrejme dôležité brať v úvahu obe stratégie, pretože fundamentálne dáta môžu spustiť technické pohyby, ako prierazy alebo obraty trendov, zatiaľ čo technická analýza môže objasniť pohyby, ktoré fundamenty objasniť nedokážu. Aj keď sú tieto analýzy vo všeobecnosti považované za opačné prístupy k predpovedaniu budúceho pohybu cien, je možné ich kombinovať a tak zvyšovať šance na úspech. Pomocou fundamentov si môžete vytvoriť približnú predstavu o výkonnosti ekonomiky a odhadnúť, či by mena mala posilňovať alebo oslabovať. Na základe technickej analýzy môžete následne vyhľadávať konkrétne úrovne pre vstup a uzatvorenie obchodu. Ako povedala skúsená a svetovo uznávaná traderka Kathy Lien: „Najlepšie obchody sú tie, kde ako technické, tak aj fundamentálne ukazovatele hovoria rovnaký príbeh.“

Like this Article? Share it!

Leave A Response