utorok, október 22, 2019
FINANCIE.guru
Opcie - obchodovanie s nimi

Opcia vo všeobecnosti predstavuje právo niečo kúpiť, alebo na druhej strane aj niečo predať. Začiatky opcií predstavovali dobu, keď potrebovali obchodníci zabezpečiť prísun určitých tovarov do svojich obchodov. Či už išlo o poľnohospodárske produkty, alebo výrobu, obchodník si u producenta zabezpečil právo nakúpiť určité množstvo danej komodity za vopred dohodnutú cenu. Veľmi podobné je to aj s opciami na finančných trhoch. Aj keď tu sú opcie ďaleko viac využívané na špekulačné obchody ako na reálne si zabezpečenie určitého podkladového aktíva. Opcia z pohľadu finančných trhov predstavuje derivát, čo znamená, že nato aby mohla existovať, musí byť naviazaná na iné (tzv. podkladové) aktívum. Takýmto aktívom môže byť takmer čokoľvek, či už je to akcia, komodita, mena, index, dlhopis atď.

Základné charakteristiky:

 • Strike – je vlastne cenou, ale nie cenou opcie, ale cenou podkladového aktíva za ktorú má byť podkladové aktívum kúpené, alebo predané v prípade, že je opcia využitá.
 • Podkladové aktívum – predstavuje aktívum, ktoré sa má zobchodovať, ak je opcia využitá, alebo nastane jej expirácia
 • Expirácia – expirácia predstavuje dátum, v ktorom je opcia zrealizovaná a uskutoční sa nákup/predaj podkladového aktíva
 • Cena – keďže opcia je inštrumentom finančného trhu, s ktorým sa obchoduje musí mať svoju cenu. Právo, ktoré vyplýva z držania opcie je ocenené práve cenou opcie. Na cenu opcie vplýva mnoho faktorov, ale tým najhlavnejším je pravdepodobne rozdiel medzi aktuálnou cenou a strikom opcie. Čím je vzdialenosť väčšia, tým je aj cena opcie vyššia, v prípade ak je opcia in-the-money. Ďalším veľmi významným faktorom je čas. Čím neskôr je dátum expirácie, tým je cena opcie vyššia. S dlhšou expiráciou sa spája väčšie riziko pre predávajúceho, ktorý nevie ako sa bude situácia na trhu vyvíjať.
 • Nákupná/Predajná – alebo tiež Call/Put. Významnou charakteristikou opcie je to, či má opcia slúžiť na nákup podkladového aktíva, alebo na jeho predaj
 • Veľkosť kontraktu – táto charakteristika vyjadruje aké množstvo podkladového aktíva bude zobchodované v prípade, ak bude opcia využítá.
 • Aktuálna cena vzhľadom na strike – vzhľadom na aktuálnu cenu podkladového aktíva poznáme tri druhy opcií. Out-of-money – pri kúpnej opcii to znamená, že aktuálna cena je nižšie ako strike opcie, čiže kupujúci je aktuálne v strate. In-the-money – predstavuje opačný prípad oproti Out-of-money a posledným prípadom je At-the-money – aktuálna cena podkladového aktíva je rovnaká ako strike opcie.

Konzervatívnejší obchodníci zvyknú opcie iba nakupovať. Či už ide o nákupnú/call opciu, alebo predajnú/put opciu, pri jej nákupe obchodník zaplatí iba jej cenu, čo je vlastne jeho maximálna strata v prípade ak sa situácia nebude vyvíjať podľa jeho predstáv. V opačnom prípade, ak sa obchodník rozhodne opciu predať na krátko (short selling som popísal podrobnejšie v článku o hedžingu) dostane od kupujúceho cenu opcie, čo predstavuje jeho maximálny zisk, ale strata môže byť neobmedzená. Ak sa napríklad rozhodne predať opciu na nákup akcie so strikom 100 USD, pričom jej aktuálna cena 95 USD dostane za predaj tejto opcie jej cenu, povedzme 5 USD, čo znamená, že pokým je akcia pod cenou 105, neoplatí sa kupujúcemu túto opciu využiť (nakúpi akciu za 100 USD + zaplatil 5 USD predávajúcemu, zisk je 0). Ale ak sa cena akcie dostane nad 105, tak už bude mať kupujúci záujem opciu využiť a predávajúci sa dostane do strany (musí nakúpiť akciu napríklad za 106 USD, predať ju držiteľovi opcie za 100 USD, tu mu vzniká strata 6 USD, ktorá je z časti kompenzovaná získanou cenou za opciu 5 USD, takže celková strata je 1 USD). Toto nie je pre predávajúceho až také zlé, ale ak by cena akcie išla ešte vyššie, jeho strata by mohla byť obrovská. Preto sa predávanie opcií odporúča iba skutočne skúseným obchodníkom, ktorí si vedia veľmi dobre spočítať aké riziko a akú stratu sú schopní zvládnuť v prípade, že sa situácia na trhu nebude vyvíjať v ich prospech.

Základné typy opcií:

 • Americké – americkými opciami sa neoznačujú opcie podľa ich geografického pôvodu, ale sú to opcie, ktoré majú tú vlastnosť, že ich kupujúci môže využiť kedykoľvek. Ak sa napríklad vyvíja situácia v jeho prospech, môže sa rozhodnúť, že bude mať radšej vrabca v hrsti, ako holuba na streche, môže opciu využiť a nemusí čakať až na dátum jej expirácie
 • Európske – európskymi opciami sa taktiež nemyslí ich geografický pôvod, ale označujú sa tak opcie, ktoré nie je možné využiť pred dátumom expirácie. Čiže ak sa aj vyvíja situácia pre kupujúceho v jeho prospech, musí počkať s využitím opcie až do dátumu expirácie. Samozrejme aj zisk z takýchto opcií je možné zrealizovať. Takáto realizácia sa robí ich opätovným predajom, čiže síce nedôjde k obchodu s podkladovým aktívom, ale ak sa situácia na trhu bude vyvíjať priaznivo pre kupujúceho, cena opcie, ktorú drží bude stúpať, takže ju môže predať a jeho zisk bude predstavovať kladný rozdiel ceny opcie.
 • Vanilla – Vanilla opcie predstavujú štyri základné stratégie obchodovania s opciami. Sú nimi nákup nákupnej opcie, predaj nákupnej opcie, nákup predajnej opcie a predaj predajnej opcie.
 • Exotické – tieto opcie predstavujú veľmi zložité opčné stratégie, ktoré sa vyznačujú vyšším počtom strikov, expirácií a ďalších špeciálnych podmienok.

Aj napriek tomu, čo som spomenul vyššie o predávaní opcií, že strata pri predaji opcií je neobmedzená, je možné túto stratu zmierniť, alebo úplne eliminovať jej nárast. Toto je možné urobiť kombinovanými opčnými stratégiami. Pri týchto stratégiách dochádza k nákupu/predaju viac ako jednej opcie s rovnakou expiráciou, ale s rôznym strikom.

Autor: Juraj Čalfa

Like this Article? Share it!

2 komentáre

 1. J.K. február 19, 2017 at 12:56 pm

  Veľmi dobre napísaný článok, hlavne pre niekoho ako som ja, ktorý sa nevenuje finančnému trhu niekoľko rokov a má problém zrozumiteľne preložiť anglické texty… teším sa na ďalšie podobné články, dík.

  J.K.

 2. Juraj Čalfa február 20, 2017 at 7:25 am

  Dobrý deň, ďakujem za pozitívny komentár. Ak by bola nejaká téma, o ktorej by ste sa chceli dozvedieť viac, kľudne dajte vedieť.

Leave A Response