streda, september 26, 2018
FINANCIE.guru
Technická analýza – indikátory, 3.časť
Ohodnotiť

Indikátor predstavuje pre každého obchodníka, alebo investora veľmi užitočnú vec, keďže dokáže spracovať zložité dáta do ľahko interpretovateľnej podoby a tak mu pomôcť orientovať sa v aktuálnych trendoch na trhu. Matematici by povedali, že indikátory sú vizuálnym znázornením matematickej funkcie. Táto funkcia vyjadruje vzťah medzi  dvomi, alebo viac veličinami. Poznáme dva druhy indikátorov. Prvú skupinu predstavujú indikátory, ktoré sú súčasťou cenového grafu, čiže priamo zasahujú do čiarového, alebo sviečkového grafu znázorňujúceho pohyb ceny. Druhou skupinou sú indikátory, ktoré nie sú súčasťou cenového grafu, ale sú samostatným grafom, ktorý sa zvyčajne nachádza pod cenovým grafom.

Indikátory v cenovom grafe

Kĺzavé priemery

Ako som spomínal v predchádzajúcich článkoch, veľmi užitočnou štatistikou je priemerná cena. No vzhľadom k tomu, že pre investora, alebo obchodníka má väčší význam nedávny pohyb ceny oproti tomu, ktorý sa stal v dávnej minulosti, je potrebné túto priemernú ceny upraviť. Na takúto úpravu sa používajú kĺzavé priemery.  Kĺzavý priemer v podstate vyhladzuje trend v akom sa pohybuje cena. Kĺzavé priemery sa vypočítavajú za určité obdobie, resp. počet období, ktoré si investor zvolí. Počet období, pre ktoré sa kĺzavý priemer počíta, hovorí o tom ako dlho daný trend trvá. Čím viac období investor zvolí, tým dlhší trend môže sledovať. Kĺzavé priemery sa rozdeľujú do troch základných skupín: Jednoduché, Exponenciálne a Vážené. Jednoduchý kĺzavý priemer počíta rovnocenne s každou časovou jednotkou. Exponenciálny a vážený kĺzavý priemer prideľujú rôznym časovým jednotkám rôzne váhy. Zatiaľ čo pri exponenciálnom kĺzavom priemere majú najväčšiu váhu posledné časové jednotky, pri váženom kĺzavom priemere je možné prideliť váhy aj iným spôsobom. Ako sa zvykne hovoriť: „jedna lastovička leto nerobí“, tak ani jedna časová jednotka, počas ktorej cena rástla nerobí rastový trend. A to je taký zjednodušený popis toho na čo sa kĺzavé priemery používajú. Ako aj pri úrovniach podpory a odporu môžu obchodníci na týchto úrovniach ako nakupovať, tak aj predávať, tak podobné je to aj s kĺzavými priemermi. Niektorí obchodníci sa pozerajú na kĺzavé priemery ako na úroveň podpory v prípade rastového trendu a očakávajú, že ak sa cena v rastovom trende dotkne tejto úrovne, tak sa odrazí a bude ďalej rastový trend pokračovať. Takíto obchodníci budú v tejto situácii nakupovať. Na druhej strane sú obchodníci, ktorí čakajú na zmenu trendu a v prípade ak sa uzavrie časová jednotka, ktorá prelomí úroveň kĺzavého priemeru, budú daný inštrument predávať.

Bollingerove pásma

Bollingerove pásma spadajú do skupiny indikátorov, ktoré sa síce vykresľujú priamo v cenovom grafe, ale zároveň opisujú to aká volatilita panuje aktuálne na trhu. Bollingerovo pásmo je tvorené kĺzavým priemerom, ktorý kopíruje pohyb ceny a zároveň štandardnou odchýlkou od tohto kĺzavého priemeru, ktorá vykresľuje jednu čiaru nad kĺzavým priemerom a jednu čiaru pod ním. Čím je volatilita na trhu vyššia tým je vyššia aj štandardná odchýlka a pásmo sa rozširuje, keď je volatilita nízka aj pásmo je úzke. Obchodné stratégie založené na tomto indikátore predpokladajú, že ak je pohyb ceny taký silný, že narazí na jednu, alebo druhú stranu pásma, dá sa očakávať, že sa od tohto pásma odrazí a buď nastane zmena trendu, alebo sa vráti do predchádzajúceho trendu.

Indikátory mimo cenového grafu                                 

Indikátory mimo cenového grafu sú veľmi obľúbené, lebo je to ako keby osobitný graf, ktorý vie dávať veľmi presné a zreteľné signály, či už na nákup, alebo predaj. Asi najpoužívanejším a najobľúbenejším je RSI (Relative Strength Index). Tento indikátor bol vyvinutý Wellesom Wilderom a indikuje, či je aktuálny trend, či už klesajúci, alebo rastúci, stále dosť silný na to, aby dokázal vytvoriť nové maximá, resp. nové minimá. V jednoduchosti hovorí o sile aktuálneho trendu. Pre tento indikátor sú typické dve úrovne a to je 30 a 70. Ak sa RSI nachádza nad úrovňou 70, znamená to, že trh začína byť prekúpený, ale zároveň to neznamená, že by mali obchodníci začať predávať, RSI sa môže nad touto úrovňou držať aj dlhodobejšie. Ak sa RSI nachádza pod úrovňou 30, znamená to, že trh začína byť prepredaný. Zaujímavá je aj úroveň 50, ktorá hovorí o tom, či je trh v rastovom, alebo klesajúcom trende, ale táto úroveň je prelamovaná tak často, že tieto prelomenia sa nedajú vnímať ako signály na predaj, alebo nákup. Ako teda obchodovať podľa RSI. Použitím RSI sa dá obchodovať podľa tzv. divergencií. Divergencia v jednoduchosti znamená, že ak cenový graf vytvorí nové maximu, alebo minimum a RSI nie, je to signál na predaj v prípade maxím a na nákup v prípade miním. Z tohto vyplýva, že tento indikátor je vhodný iba pre obchodníkov, ktorí obchodujú zmenu trendu, pre obchodníkov, ktorí chcú obchodovať v trende, je tento indikátor zbytočný.

RSI (Relative Strength Index).

RSI (Relative Strength Index).

Indikátorov, ktoré slúžia na generovanie signálov na nákup, alebo predaj finančných inštrumentov je niekoľko stoviek. Veľa z nich často krát vyjadrujú to isté, takže každý obchodník by si mal zvoliť maximálne 2-3 indikátory, ktorým dobre rozumie a ktoré mu dávajú spoľahlivé signály a týmito sa riadiť. Samozrejme toto by malo prebiehať v súčinnosti s analýzou fundamentov a s analýzou samotného cenového grafu. Indikátory sú iba pomôcka a ani najlepšie vymyslená stratégia, ktorá ich používa nedáva 100%-tné signály.

 

Autor: Juraj Čalfa

Like this Article? Share it!

Leave A Response