streda, september 26, 2018
FINANCIE.guru

Technická analýza – obrazce na grafe a obchodné stratégie, 2.časť

Cenový graf - úrovne podpory a odporu
Technická analýza – obrazce na grafe a obchodné stratégie, 2.časť
4 (80%) 1 vote

Väčšinu bežných ľudí by asi ani vo sne nenapadlo hľadať nejaké obrazce, ktoré nakreslí cenový graf. Ak mám pravdu povedať, tak keď som ja sám o tom počul na začiatku, tak mi to prišlo absurdné. Cenový graf ukazuje históriu pohybu ceny určitého finančného inštrumentu v čase, čiže ak sa pozriem na graf za určité obdobie, viem približne povedať, či je aktuálna cena nad, alebo pod priemernou cenou za toto obdobie. Toto je samozrejme prvá a základná štatistika, ktorá vyplýva z analýzy cenového grafu. Každý rozumný investor, ktorý chce zarobiť na pohybe ceny, bude chcieť daný finančný inštrument nakúpiť pod priemernou cenou a predať na touto priemernou cenou. Ale keďže plocha grafu pod a nad približnou priemernou cenou je veľká, tak by bolo určite dobré vedieť presnejšie, kde v týchto oblastiach nakupovať a kde predávať. Asi najpoužívanejšími takýmito úrovňami sú úrovne podpory (support) a odporu (resistance). Tieto úrovne predstavujú prechádzajúce minimá (v prípade podpory), alebo maximá (prípade odporu) dosiahnuté pohybom ceny.

Cenový graf - úrovne podpory a odporu

Cenový graf – úrovne podpory a odporu

Keďže na cenový graf sa pozerajú pravdepodobne všetci investori na trhu, každý rozmýšľa nad tým, prečo sa pokles , respektíve rast ceny zastavil práve v bode predchádzajúceho maxima, alebo minima a predpokladá, že by sa toto mohlo zopakovať. Preto sa veľa obchodníkov pozerá práve na tieto úrovne a uskutočňuje svoje nákupy a predaje na týchto úrovniach. To či obchodník na danej úrovni nakupuje, alebo predáva závisí od jeho obchodnej stratégie. Ak ide o investora, ktorý chce akcie nakupovať, tak nakupuje na úrovniach podpory, respektíve pri prelomeniach úrovní odporu, ale ak ide o obchodníka, ktorý chce nasledovať aktuálny trend a nezaujíma ho, či cena akcie stúpa, alebo klesá, tak tento nakupuje vždy pri prelomení úrovní odporu a predáva pri prelomení úrovní podpory. V tomto sa líšia aj obchodníci, ktorí sledujú trendy a tí, ktorí očakávajú zmenu aktuálneho trendu. Ďalšími zaujímavými úrovňami sú trendové línie. Trendové línie predstavujú spojnicu medzi jednotlivými maximami a minimami na grafe. Ak je cena akcie v klesajúcom trende, trendovú líniu dostaneme pospájaním maxím, ktoré vytvorila cena pri poklese (keďže cena neklesá v priamke, ale dochádza aj k miernym vzostupom).

Trendová línia

Trendová línia

Na druhej strane, ak je cena akcie v rastúcom trende, trendovú líniu dostaneme pospájaním miním, ktoré vytvorila cena pri raste.

Trendová línia

Obchodnými stratégiami pri použití trendových línií sú opäť sledovanie trendu, alebo očakávanie jeho zmeny. Ak chce obchodník nasledovať trend, tak nakupuje v prípade ak sa cena priblíži k rastovej trendovej línií, a opačne, ak obchodník očakáva zmenu trendu, tak nakúpi akciu ak dôjde k prelomeniu klesajúcej trendovej línie. Prelomením sa myslí situácia, pri ktorej sa cena nachádza na opačnej strane trendovej línie v momente konca daného časového intervalu, za ktorý sa pohyb ceny sleduje. Toto sú najpoužívanejšie obrazce na grafe, ktoré obchodníci, alebo investori sledujú pri rozhodovaní  o uskutočnení ich obchodných rozhodnutí. Existuje ešte mnoho ďalších obrazcov ako sú napríklad Hlava a ramená (tri kopčeky, z ktorých stredný je najväčší), alebo klesajúci trojuholník, rastúci trojuholník, dvojitý vrchol, dvojité dno, ale identifikovanie týchto obrazcov je veľakrát veľmi individuálne a reakcia trhu na ne nie je až taká silná ako pri tých, ktoré som spomínal skôr.

V ďalšom článku venovanom technickej analýze sa budem venovať indikátorom.

Autor: Juraj Čalfa

Like this Article? Share it!

Leave A Response