streda, september 26, 2018
FINANCIE.guru
Úrokové sadzby a ich vplyv na finančné trhy
5 (100%) 2 votes

Základná úroková sadzba, ktorú vyhlasuje centrálna banka (v prípade Eurozóny je to Európska Centrálna Banka) sa považuje za hlavnú úrokovú sadzbu, od ktorej sa odvíjajú všetky ostatné úrokové sadzby komerčných bánk. Úroková sadzba vyhlasovaná centrálnou bankou sa považuje za jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich finančné trhy. Keďže táto sadzba predstavuje úrokovú sadzbu, za ktorú si komerčné banky môžu uložiť prebytočnú likviditu v centrálnej banke má priamy vplyv na rozhodovanie bánk ohľadom ich operácií. Mohli by sme povedať, že je to taký spínač, ktorým sa prelievajú peniaze z jednej misky do druhej. Jednou miskou sú bankové účty, ktoré predstavujú úspory a druhou je ekonomika, ktorá predstavuje investovanie. Zjednodušene to funguje takým spôsobom, že vysoké úrokové sadzby motivujú ľudí viac šetriť a menej míňať/investovať a na druhej strane nízke úrokové sadzby zase motivujú ľudí hľadať lepšie uplatnenie pre svoje úspory ako je účet v banke, ktorý im neprináša žiadny výnos. Z predchádzajúcich riadkov je zrejmé, že ak centrálna banka základnú úrokovú sadzbu zníži, tak to vyvolá tlak na preliatie peňazí z bankových účtov do investícií, čo vyvolá tlak na rast ceny aktív. Ale keďže každý typ aktív má svoje špecifiká poďme si vplyvy na každý z nich rozobrať podrobnejšie.

Akcie

Ak berieme do úvahy reálne investície do akcií, nie špekulácie cez CFD, alebo opcie, ktoré sa využívajú aj na špekulovanie na pokles akcií, tak môžem povedať, že zvýšenie základnej úrokovej sadzby centrálou bankou vyvolá tlak na pokles cien týchto aktív a opačne. Akcie sú považované za vysoko rizikové aktívum (záleží samozrejme od konkrétnej akcie) a preto je zrejmé, že ak investor dostane možnosť uložiť si finančné prostriedky na takmer bezrizikový bankový účet s výhodným úrokom, tak sa skôr rozhodne pre túto možnosť.

Dlhopisy

Dlhopisy sú považované za menej rizikové aktívum ako akcie (taktiež záleží o aký konkrétny dlhopis ide) a preto zmena úrokovej sadzby nemá taký výrazný vplyv na pohyb dlhopisov ako na akcie. Keďže dlhopisy sú špecifické tým, že poskytujú investorom vopred stanovený pravidelný výnos v podobe kupónu, vplyv základnej úrokovej sadzby sa prejavuje skôr v zmene tohto výnosu. Ak firma emituje dlhopisy v prostredí, kde je úroková sadzba vysoká, musí pre svoj dlhopis zvoliť taktiež vyššiu úrokovú sadzbu kupónu, inak by investori nemali o takúto investíciu záujem. Na druhej strane ak sú úrokové sadzby nízke môže firma emitovať dlhopis s nižšou úrokovou sadzbou kupónu a investori budú mať záujem investovať do tohto dlhopisu, lebo im poskytne v porovnaní s úrokmi v banke dostatočne vysoký výnos.

Forex

Keďže forex predstavuje menový trh, kde sa jedna mena vymieňa za druhú, tak je nutné zohľadňovať aj úrokovú sadzbu, ktorú stanovila pre svoju menu daná centrálna banka. V prípade forexu sa vypočítava tzv. úrokový diferenciál, ktorý predstavuje rozdiel úrokových sadzieb jednotlivých mien. Ak je teda pre jednu menu stanovená vyššia úroková sadzba, je zrejmé, že investorom sa viac oplatí nakupovať menu s vyššou úrokovou sadzbou a uložiť si finančné prostriedky v tejto menej ako v mene s nižšou úrokovou sadzbou.

 

Aktuálna situácia

Treba si uvedomiť, že dianie v ekonomike ako aj na finančných trhoch z pohľadu politiky ovplyvňujú dva hlavné smery. Fiškálna politika, ktorá predstavuje zásahy do ekonomiky zo strany vlády a Monetárna politika, ktorá predstavuje zásahy do ekonomiky zo strany centrálnych bánk. Keďže finančné trhy sú odrazom aktuálneho, alebo predpokladaného stavu ekonomiky majú tieto dve politiky priamy vplyv aj na finančné trhy. Ak sa pozrieme na aktuálne dianie v USA, ktoré predstavujú najväčší akciový trh na svete a ich mena USD je najdôležitejšou menou vo svete, môžeme vidieť, že ako akciové trhy, tak aj USD sú vo výraznom raste. Tento rast je spôsobený prevládajúcim vplyvom, resp. očakávaným vplyvom fiškálnej politiky, ktorá sa prejavuje v plánoch nového prezidenta Donalda Trumpa, ktorý plánuje znižovanie daní pre podnikateľov, budovanie infraštruktúry a ochranu vnútorného trhu, čo výrazne podporí rast ekonomiky. Na druhej strane stojí FED (Federal Reserve Systém), americká centrálna banka, ktorá v po-krízovom období znížila svoju hlavnú úrokovú sadzbu na najnižšiu úroveň vo svojej histórii v záujme zvýšiť rast ekonomiky a tiež zastaviť rušenie pracovných miest. Teraz, keď sú akciové trhy na maximách, USD je najsilnejší za posledných 13 rokov a situácia s pracovnými miestami sa zdá byť stabilizovaná (miera nezamestnanosti je 4,7%), sa FED pomaly pripravuje na postupné zvyšovanie hlavnej úrokovej sadzby. K prvému zvýšeniu došlo už v Decembri 2015 (o 0,25%), ďalšie bolo teraz v Decembri 2016 (opäť o 0,25%) a vzhľadom na očakávané expanzívne plány prezidenta Trumpa môžeme očakávať , že zvyšovanie úrokovej sadzby zo strany FEDu naberie rýchlejšie tempo. FED by mohol nechať nízke úrokové sadzby aj dlhšiu dobu, ale potom by riskoval prehriatie ekonomiky, čo by mohlo viesť k výraznému a nekontrolovateľnému rastu inflácie a znehodnocovaniu americkej meny, čoho zabránenie jedným z hlavných cieľov každej centrálnej banky. Zvyšovanie úrokovej sadby a očakávania ďalšieho zvyšovania sa výrazne podpisujú pod rast USD voči EURu, keďže v Eurozóne nie je situácia ani zďaleka taká ružová ako v USA. Zvyšovanie sadzieb ECB sa neočakáva v krátkom časovom horizonte. Aj keď sa začali postupne objavovať inflačné tlaky z Nemecka, stále nad v Eurozóne prevládajú obavy o južné krajiny, ktorých dlhy a stav ekonomiky nie sú ani zďaleka v tako ako by si ECB predstavovala. Rast akciových trhov v USA bude pravdepodobne pokračovať až do doby, kým si trhy neuvedomia, že sľuby prezidenta Trumpa nemusia byť splnené v plnej miere a keďže FED pomaly zvýšil svoju hlavnú úrokovú sadzbu, peniaze sa pomaly začnú prelievať z ekonomiky na bezpečnejšie bankové účty.

Autor: Juraj Čalfa

Like this Article? Share it!

Leave A Response