streda, september 26, 2018
FINANCIE.guru
Daňové raje, offshore spoločnosti
Offshore spoločnosti a daňové raje
4.8 (95%) 4 votes

Otvorenosť jednotlivých ekonomík sveta umožňuje vytvárať nové ekonomické subjekty v akejkoľvek časti sveta zahraničným a medzinárodným spoločnostiam. Záujmy týchto organizácií vytvárať nové podnikateľské subjekty v zahraničí je rôzny. Mimoriadnej obľube sa tešia predovšetkým krajiny, ktoré svojou právnou úpravou v oblastí daní stanovujú minimálne daňové zaťaženie alebo dokonca aj  0-nú % daň z príjmu ako aj 0-nú % DPH. Ide o takzvané daňové raje.

Pojem daňový raj sa v ekonomickej a právnej terminológii udomácnil vo význame autonómnej krajiny, ktorá poskytuje svojim a zahraničným podnikateľom rôzne stimuly pre založenie ekonomického subjektu práve v tej danej krajine, pričom primárnym impulzom je nízke alebo žiadne daňové zaťaženie. Okrem toho krajiny označované ako daňový raj ponúkajú v rámci svojej legislatívy aj ďalšie výhody, ktoré podnikateľov lákajú. Ide hlavne o nízku administratívnu náročnosť pri zakladaní spoločnosti, multilaterálne zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, vysoká úroveň bankového a obchodného tajomstva, rozvinutý bankových sektor, žiaden dohľad nad zahraničnými vkladmi. Mimoriadne dôležitá je však diskrétnosť. Klienti resp. spoločnosti, ktoré sa rozhodli založiť si pobočku v daňovom raji, vyhľadávajú anonymitu tak, aby mohli zatajiť majiteľov účtov, majetkov alebo vzťahov. Existujú daňové raje, kde sa neposkytujú žiadne údaje o majiteľoch alebo manažmente spoločnosti vo vzťahu k iným krajinám a úradom.

Krajiny označované ako daňové raje sú krajiny  stabilné (ekonomicky ako i politicky) a vyznačujú sa pozitívnym vzťahom k zahraničnému kapitálu. Štandardne majú nízku úroveň korupcie a silnú vymožiteľnosť práva. Ide zvyčajne o malé krajiny ako geograficky tak aj úrovňou populácie.

Práve kvôli vyššie uvedeným dôvodom môže byť pre podnikateľov zaujímavé a atraktívne založiť si spoločnosť v daňovom raji a riešiť business z úplne inej perspektívy. Administratívne a ekonomicky nejde o náročný akt  a umožňuje podnikateľom určité výhody.

 

Medzi najznámejšie daňové raje patria:

  • Amerika: Panama, Britské Panenské ostrovy, Kajmanie ostrovy, Belizé, Barbados, Bermudy,
  • Európa: Cyprus, čiastočne Švajčiarsko, Monako, Lichtenštajnsko, Gibraltár, Andorra, San Maríno, Gibraltár
  • Ázia: Spojené arabské emiráty, Honk Kong, Singapur
  • Afrika: Seyschelly

Ak je spoločnosť založená v daňovom raji, označuje sa ako offshore spoločnosť. Spoločnosť založená v krajine so štandardnou daňovou schémou je v tomto zmysle označovaná ako onshore spoločnosť.

Založenie offshore spoločnosti v daňových rajoch je predmetom podnikania mnohých súkromných spoločností. Približná doba založenie offshore spoločnosti je 14 dní a cena sa pohybuje na úrovni 1 000 – 2 000 eur. Okrem iného je možnosť takýmto spôsobom si nechať zabezpečiť aj správu spoločnosti (vedenie zahraničného účtovníctva, zahraničná potrebná dokumentácia a administrácia).  Úlohou objednávateľa je iba doložiť úradne osvedčené listiny.

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa podnikateľské subjekty rozhodnú otvoriť spoločnosť v daňovom raji. V prvom rade ide o daňovú optimalizáciu a teda možnosť regulovať svoju daňovú povinnosť. Rovnako dôležitá je aj anonymita, ktorú subjekty vyhľadávajú a chcú zatajiť svoje majetky. Zámerom otvorenia offshore spoločnosti môže byť aj právna optimalizácia v zmysle úprav v holdingovej štruktúre. Okrem toho ako zaujímavým dôvodom môže byť aj atraktívne zahraničné sídlo spoločnosti. V tomto kontexte je dôležité spomenúť daňové raje aj ako miesto, kde sa „perú špinavé peniaze“ z trestnej činnosti, kryje sa kriminalita bielych golierov alebo ukladajú peniaze z podvodov.

Motívom pre založenie spoločnosti v daňovom raji môže byť aj trust. Ide o právny akt, kde ma vlastník majetkov možnosť vopred určiť spôsob vynaloženia s jeho majetkom za určitých vopred stanovených podmienok zdokumentovaný v právnej listene. Tento dokument sa stáva zárukou pre majiteľa, že v prípade výskytu určitých udalostí sa s majetkom bude vynakladať v súlade s jeho pokynmi. Ako príklad je možno uviesť určitý súbor podmienok, ktoré kladie vlastník na osobu, ktorej bude po splnení daných podmienok prepísaný majetok.

Daňové raje sú vnímané ostatnými krajinami sveta so štandardnou daňovou úpravou ako ohrozenie, keďže offshore spoločnosti majú možnosť optimalizovať dane, a tým krátiť dane v domácej krajine, alebo kryť kriminalitu. V novembri 2016 bola na základe intervencie OECD a Európskej Únie podpísaná multilaterálna dohoda medzi vybranými 87 krajinami, ktorá pojednáva o automatickej výmene informácií o finančných účtoch a informácií o výmene ekonomických dát. Túto multilaterálnu dohodu podpísali krajiny z celého sveta vrátane určitých krajín označovaných ako daňové raje. Ide napríklad o Belize, Cyprus alebo Monako. Účinnosť multilaterálnej zmluvy je určená od septembra 2017 alebo  septembra 2018 v závislosti od účinnosti zmluvy, ktorou sa jednotlivé krajiny zaviazali. Pre konkrétne informácie kliknite sem.  (http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf)

V súvislosti s daňovými rajmi a ich špecifickými podmienkami pre offshore spoločnosti  nemožno opomenúť aj offshore banky, pre ktorých je typické pôsobenie v daňových rajoch alebo offshore investovaní, fondoch a brokerov.

Like this Article? Share it!

Leave A Response