utorok, marec 26, 2019
FINANCIE.guru

Prvá stavebná sporiteľňa a.s.

Prvá stavebná sporiteľňa a.s. vznikla v roku 1992. Bola to prvá banková inštitúcia na Slovensku, ktorá uviedla na trh stavebné sporenie. A nie len na Slovensku, bola to prvá špecializovaná inštitúcia v strednej a východnej Európe. Otázka bývania a e financovania bytovej situácie malo riešenie. K tomuto sporeniu prispieval štát prostredníctvom štátnej prémie, ktorá bola zo začiatku 40% z maximálneho ročného vkladu 15.000 Sk. Neskôr sa výška štátnej prémie znižovala. Výhodou tohto sporenia je, že sa dá založiť aj práve narodenému dieťaťu.

Prvú stavebnú sporiteľňu založili tri európske bankové spoločnosti:

Slovenská štátna sporiteľňa, š.p.ú – súčasný názov Slovenská sporiteľňa, a.s

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG – nemecká banková inštitúcia

Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungsges.m.b.H – rakúska banková inštitúcia – súčasný názov Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH.

Okrem stavebného sporenia PSS a.s má vo svojej ponuke aj široké spektrum medziúverov, aj bez predchádzajúceho sporenia či počiatočného vkladu. Nezameriavajú sa len na fyzické osoby. V ich ponuke je aj program pre bytové družstvá a spoločenstvá vlastníkov bytov na financovanie rekonštrukcií a opráv bytových domov.

O výhodách, pozitívach, ústretovosti a výhodných ponukách Prvej stavebnej sporiteľne, a.s hovorí pár podstatných faktov:

 • od svojho vzniku vyhoveli 2,5 miliónom klientom
 • uzavreli 4,5 miliónov zmlúv o stavebnom sporení
 • poskytli skoro 600 tisíc úverov na bývanie
 • poskytli cca 9 miliárd eur na bývanie.
 • Majú 73%-tný podiel na trhu stavebného sporenia.
 • Polovica obyvateľov Slovenskej republiky bola, alebo je klientom Prvej stavebnej sporiteľne
 • každý deň poskytne táto inštitúcia približne 70 úverov v celkovej priemernej hodnote 1 milión eur
 • každý 7-my bytový dom prešiel rekonštrukciou za pomoci prostriedkov z Prvej stavebnej sporiteľni.

 

Súčasnými vlastníkmi tejto inštitúcie sú:

 • Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (Spolková republika Nemecko) – vlastní 32,5% PSS. Táto inštitúcia sa na trhu stavebného sporenia pohybuje už 76 rokov. Svojim klientom ponúka na mieru šité programy na zabezpečenie vlastnej budúcnosti. Ponukou produktov presahuje ponuku stavebného sporenia.
 • Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH (Rakúska republika) – vlastní 32,5% PSS. Je to vedúca retailová banka v strednej Európe. Je na prvom mieste v počte klientov a poskytovania finančných služieb v strednej Európe.
 • Erste Group Bank AG (Rakúska republika) – vlastní 25,02% PSS
 • Slovenská sporiteľňa, a.s (Slovenská republika) – vlastní 9,98% PSS. Je jeden z najvýznamnejších finančných inštitúcií na Slovensku s najhustejšou sieťou pobočiek a filiálok.