utorok, marec 26, 2019
FINANCIE.guru

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. vznikla v roku 1991 ako Slovenská záručná banka š.p.ú.  Bola to prvá banka vo východnej Európe, zameraná na podporu malých a stredných podnikov. Jediným vlastníkom tejto inštitúcie je Ministerstvo financií SR. Skúsenosti čerpala z podobných, už fungujúcich bankových inštitúcií v zahraničí – Sofaris v Paríži, Burges Forderungsbank a Finanzierungsgarantie-Gesellschaft vo Viedni. V rámci projektu PHARE začala banka rozvíjať svoju spoluprácu so zahraničnými bankami.

Zmena stratégie, rozšírenie pôsobnosti a aktivít boli v roku 1997 dôvodom k zmene názvu banky na Slovenská záručná a rozvojová banka, š.p.ú. V roku 2002 sa transformáciou banky zo štátneho peňažného ústavu stala akciová spoločnosť, v ktorej všetkých 100% akcií vlastní štát.

V súčasnosti sa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s  zameriava na rozvoj malých a stredných podnikov, poľnohospodárske subjekty,  financovanie miest a obcí a na rekonštrukciu bytových domov.

Od roku 2004 poskytuje SZRB v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky poľnohospodárom preklenovacie POĽNOúvery (úvery, ktoré pomôžu preklenúť obdobie od vzniku nákladov –nákup krmív, založenie úrody – do poskytnutia dotácie)

V tom istom roku sa stala členom organizácie NEFI (Network of European Financial Institutions for SMEs) – združenie spoločností podporujúcich rozvoj sektorov malých a stredných podnikateľov.

V roku 2009 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a komerčnými bankami. Na základe tohto Memoranda SZRB poskytuje záruky za úvery komerčných bánk malým a stredným podnikateľom, a spoločenstvám vlastníkom bytov na obnovu bytových domov.

Spolupracujúce banky a inštitúcie:

 • Citibank, a.s
 • Československá obchodná banka, a.s
 • ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s
 • EXIMBANKA SR
 • Komerční banka Bratislava, a.s
 • OTP Banka Slovensko, a.s
 • Poštová banka Slovensko, a.s
 • Prima banka Slovensko, a.s
 • Privatbanka, a.s
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s
 • Sberbank Slovensko, a.s
 • Slovenská konsolidačná, a.s
 • Slovenská sporiteľňa, a.s
 • Tatra banka, a.s
 • UniCredit Bank Slovakia, a.s
 • Všeobecná úverová banka, a.s
 • Wustenrot stavebná sporiteľňa.

V záujme podpory úspor energií poskytuje banka:

 • Bankovú záruku na úver poskytovaný Štátnym fondom rozvoja bývania na obnovu bytového fondu
 • Úver na obnovu bytového fondu pre spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Podporou mladých podnikateľov banka uviedla na trh úver pre mladých začínajúcich farmárov. Podpisom Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a SZRB sa mladí farmári dostanú k úveru na nákup poľnohospodárskej pôdy.

Dcérske spoločnosti:

 • Slovak Investment Holding, a.s
 • SZRB Asset Management, a.s
 • Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s
 • Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o