Dividendové akcie a budovanie dôchodkového portfólia

Tento článok je trochu iný ako predchádzajúce články. Aj napriek tomu, že v ňom budem vysvetľovať niektoré aspekty obchodovania s akciami spôsobom, ktorý by mohol naznačovať, že obchodovanie s akciami nie je rizikové, nie je to účelom tohto článku. Obraz akciových trhov je [...]

február 25, 2017 Akciové trhy