Základy obchodovania na akciových trhoch

Akcia a jej význam Ako prvé je potrebné si uvedomiť, čo to vlastne akcia je. Akcia spoločnosti predstavuje podiel ako na majetku spoločnosti, tak aj na jej záväzkoch. Okrem podielu na majetku a záväzkoch, spočíva význam akcie aj v tom, že vo väčšine [...]

december 4, 2016 Akciové trhy