Forwardy, futures a swapy

Forwardy, futures a swapy majú spoločných viacero vecí, ale asi tou najdôležitejšou je, že sú to deriváty, teda sú to inštrumenty finančného trhu, ktoré sú ale naviazané na iné aktívum. Takýmto aktívom môže byť mena, akcia (nie je príliš využívané), index, [...]

február 23, 2017 Akciové trhy