utorok, marec 26, 2019
FINANCIE.guru

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. začala na Slovensku pôsobiť v roku 1993. Zameraná bola len na stavebné sporenie. Jej korene siahajú do dávnejšej histórie. Georg Kropp (nemecký spisovateľ) hľadal spôsob ako vyriešiť zlú situáciu bývania po prvej svetovej vojne. V roku 1921 Georg Kropp založil v meste Wustenrot  „Združenie priateľov“ (prvá stavebná sporiteľňa v kontinentálnej Európe). O prideľovaní pôžičiek sa vtedy rozhodovalo losovaním medzi sporiteľmi. Po pár rokoch sa systém zmenil a pôžičku dostal ten, kto viac usporil a mal peniaze v spoločnej pokladni dlhšie. Od roku 1925 Wüstenrot bola družstevnou spoločnosťou a vystupovala ako stavebná sporiteľňa.

V roku 1973 bola v Rakúsku založená životná poisťovňa Wüstenrot Versicherung Gesmbh, ktorá sa v roku 2001 zlúčila s Volksfursorge Jupiter Versicherung.

V roku 1998 začala na Slovensku pôsobiť Wüstenrot životná poisťovňa, a.s, ktorá sa v roku 2003 zlúčila s Univerzálnou bankovou poisťovňou, a.s. Takto sa Wustenrot životná poisťovňa dostala aj na trh neživotného poistenia. Od roku 2004 vystupuje pod názvom Wustenrot poisťovňa, a.s. Vďaka univerzálnej licencii ponúka širokú škálu produktov životného aj neživotného poistenia pre fyzické a právnické osoby.

V roku 2004, na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov stavebnej sporiteľne VÚB-Wustenrot, a.s bola schválená zmena obchodného mena na Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Majiteľom všetkých akcií Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s je Bausparkasse Wustenrot AG.

Gruppe Wüstenrot je rakúska spoločnosť zaoberajúca sa finančnými službami a nehnuteľnosťami. V roku 1993 výrazne expandovala na trhy strednej a východnej Európy.

Má dve dcérske spoločnosti:

Wüstenrot stavebná sporiteľňa

Wüstenrot poisťovňa

Do skupiny Wüstenrot patria:

  • Wüstenrot & Württembergische AG, Stuttgart
  • Bausparkasse Wüstenrot AG, Salzburg
  • Wüstenrot Bausparkasse AG, Ludwigsburg
  • Wüstenrot stavební spořiteľna, a.s., Praha
  • Wüstenrot Bausparkasse AG, Niederlassung, Luxemburg
  • Wüstenrot Zyćie Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA, Warszawa
  • Wüstenrot stambena štedionica d.d., Zagreb
  • Wüstenrot Europe